เผยกฎหมายจัดสรรที่ดินฉบับใหม่กระทบการจดทะเบียนนิติบุคคล

เผยกฎหมายจัดสรรที่ดินฉบับใหม่กระทบการจดทะเบียนนิติบุคคล

โครงการบ้านจัดสรรใหม่ทั่วประเทศที่จัดประชุมเพื่อจดทะเบียนหลังวันที่ 27 พฤษภาคม 59 มีปัญหาเพราะไม่ผ่านการตรวจสอบสาธารณูปโภคจากภาครัฐ

อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์ (IRM) เผยสำนักงานที่ดินทั่วประเทศยังจัดบริการไม่สอดคล้องกับกฎหมายจัดสรรที่ดินฉบับใหม่ ยืนยันกระทบการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรล่าช้า เหตุไม่แต่งตั้งอนุกรรมการรองรับความต้องการ ย้ำโครงการบ้านจัดสรรใหม่ทั่วประเทศที่จัดประชุมเพื่อจดทะเบียนหลังวันที่ 27 พฤษภาคม 59 มีปัญหาเพราะไม่ผ่านการตรวจสอบสาธารณูปโภคจากภาครัฐ

นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ผ่านมาโครงการจัดสรรต่าง ๆ ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรตามกฎหมายที่ดินฉบับเดิมที่ระบุให้ผู้จัดสรรต้องดูแลสาธารณูปโภคครบ 1 ปี แล้วแจ้งให้ผู้ซื้อจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งนิติบุคคล และผู้จัดสรรจะต้องให้ผู้ซื้อตรวจสอบความเรียบร้อยต่าง ๆ หลังจากนั้นผู้จัดสรรจึงทำการโอนสาธารณูปโภค เงินกองทุน 7% และเงินค่าส่วนกลางที่เก็บล่วงหน้าที่ยังใช้ไม่หมดให้กับนิติบุคคลบ้านจัดสรร

แต่หลังจากที่มีการประกาศใช้ระเบียบจัดสรรที่ดินฉบับใหม่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจสอบสาธารณูปโภคได้อีกต่อไป เนื่องจากกฎหมายระบุให้ผู้จัดสรรจะต้องแจ้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินให้แต่งตั้งอนุกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบแทน หลังจากนั้นผู้จัดสรรต้องแจ้งให้ผู้ซื้อจัดประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร และสาธารณูปโภคต่างๆ จะถูกโอนเป็นของนิติบุคคลโดยอัตโนมัติ เพราะมีอนุกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม นักบริหารทรัพย์สินและผู้จัดสรรส่วนใหญ่เพิ่งทราบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายฉบับใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ทำให้ผลการประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลที่ดำเนินการไปแล้วไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากทางสำนักงานที่ดินไม่ยอมรับผลการประชุมของโครงการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินไม่ได้แต่งตั้งอนุกรรมการไปตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคของโครงการก่อนการประชุม ดังนั้น ทุกโครงการที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรหลังจากวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินไปตรวจสอบก่อน

นายธนันทร์เอกเปิดเผยเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ผู้จัดสรรและนักบริหารทรัพย์สินไปแจ้งสำนักงานที่ดินให้มาตรวจสอบสาธารณูปโภคตามกฎหมายใหม่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศยังไม่ทราบว่าจะต้องแต่งตั้งอนุกรรมการเข้าไปทำหน้าที่ดังกล่าวตามกฎหมายใหม่ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้ และเกิดผลกระทบต่อผู้จัดสรรที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรกรมการหมู่บ้านอีกครั้ง หากจัดประชุมใหม่อาจทำให้ลูกบ้านไม่เข้าใจและไม่ต้องการร่วมประชุมอีก ที่สำคัญจะต้องรอให้กรมที่ดินแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร เนื่องจากมีโครงการต่างๆ รอคิวจดทะเบียนจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรจำนวนมาก

เช่น เชียงใหม่ โคราช ขอนแก่น อุดรธานี รวมทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพราะเชื่อว่าทุกโครงการที่จัดประชุมหลังวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จะได้รับผลกระทบและมีปัญหาในการจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร ดังนั้น กรมที่ดินควรมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อทราบวิธีการปฏิบัติตามระเบียบจัดสรรที่ดินฉบับใหม่ สำหรับรองรับความต้องการของโครงการจัดสรรที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคล เพราะจากที่ไปสอบถามสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและยังไม่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ทำให้การจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรรช่วงนี้ต้องล่าช้าออกไป

 IRM มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินทั้งในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากว่า 20 ปี ทั้งการจัดประชุมใหญ่และจดทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-1077-82   หรือ www.irm.co.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่        

บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณอภิญญา โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน 081-191-6779Email: [email protected]