เอ็น.ซี.ซี.ฯ เทิดไท้องค์ราชินีจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

เอ็น.ซี.ซี.ฯ เทิดไท้องค์ราชินีจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

“12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2016” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 2559 “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน

กรุงเทพฯ 2016” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิ

เวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีทัพนักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า20,000คน ณ ศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วรกมล เจริญธรรมาภรณ์ จรรยา จ้อยเจริญ นฤวรรณ รัตนวิจิตร

โทร : 0 2229 3043 – 46 E-mail : [email protected]