สนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจภูธรภาค 4

สนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจภูธรภาค 4

สมาคมประกันวินาศภัยไทย สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มอบโน้ตบุ๊ค และ Pocket Wifi มูลค่ารวม 29,810 บาท ให้กับศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค 4

นายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และ Pocket Wifi มูลค่ารวม 29,810 บาท ให้กับศูนย์ปราบปรามการโจรกรรม

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค 4 (ศปจร.ภ.4) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมี พันตำรวจเอกออมสิน ตรารุ่งเรือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบ

ปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค 4 เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถ ตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น