Copyrobo เปิดตัวบริการคุ้มครองลิขสิทธิ์ยุคใหม่

Copyrobo เปิดตัวบริการคุ้มครองลิขสิทธิ์ยุคใหม่

Copyrobo เปิดตัวบริการคุ้มครองลิขสิทธิ์ยุคใหม่ รองรับกฎระเบียบ eiDAS ของอียูCopyrobo ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้งานผ่านมือถือและเว็บ ที่ช่วยให้บุคคลสามารถปกป้องลิขสิทธิ์ทั่วโลกได้อย่างถูกกฎหมายภายในไม่กี่วินาที Copyrobo สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เหล่านักสร้างสรรค์สามารถแบ่งปันผลงานของตนได้โดยได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเต็มที่

Copyrobo Service ปฏิบัติตามกฎระเบียบ eiDAS ซึ่งเป็นกฎระเบียบใหม่ของอียูที่นำเสนอแนวคิดของผู้ให้บริการรับรองความน่าเชื่อถือและการประทับตราเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (หมายเลข 910/2014 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016) โดยกฎระเบียบใหม่นี้ระบุไว้ว่า "การประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยประเทศสมาชิกประเทศหนึ่ง ย่อมได้รับการยอมรับว่าเป็นการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศสมาชิกทุกประเทศ" (มาตราที่ 41/3)

Copyrobo เป็นพันธมิตรกับ Qualified Trust Service Providers และ Trusted Timestamp Authority ซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถปกป้องผลงานของตนเองในประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป รวมถึงในตุรกีและสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้บริการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะได้รับการรับรอง "การประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้" ( 10-60 วินาที ) จากผู้ให้บริการรับรองความน่าเชื่อถือในยุโรป ซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย

"คุ้มครองลิขสิทธิ์ได้ในคลิกเดียว"