"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559"

"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559"

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 – 15:00 น.ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวงานแถลงข่าว

"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559"

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 – 15:00 น.

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี

โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานในการแถลงข่าว