หลักทรัพย์บัวหลวงจัดสัมมนาด้านการลงทุนเดือน ส.ค. 59

หลักทรัพย์บัวหลวงจัดสัมมนาด้านการลงทุนเดือน ส.ค. 59

นักลงทุนสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนา อบรม และเวิร์คชอปได้ในหลากหลายหัวข้อฟรีตลอดเดือนส.ค. 59 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30 -19.30 น.

นายบรรณรงค์  พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดสัมมนาด้านการลงทุน เพื่อสร้างนักลงทุนมืออาชีพ ณ บัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น ชั้น 4 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ถนนสีลม โดยนักลงทุนสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนา อบรม และเวิร์คชอปได้ในหลากหลายหัวข้อฟรีตลอดเดือนส.ค. 59 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30 -19.30 น. ดังนี้

- วันจันทร์ของทุกสัปดาห์จะมีรายการ "ร.ว.ย."  ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนประจำสัปดาห์

- วันพุธที่ 10  ส.ค. 59  พบกับ G101 การลงทุนในหลักทรัพย์ขั้นพื้นฐาน

- วันอังคารที่ 16 ส.ค. 59 พบกับ F101 ปูพื้นฐานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน

- วันพุธที่ 24 ส.ค. 59 พบกับ G106 เกี่ยงราคาซื้อขายด้วย Better Order กับ Bualuang iAlgo

- วันพุธที่ 31 ส.ค. 59 พบกับ G104 ปูพื้นฐานวิเคราะห์กราฟด้วย Aspen

โดยหลักสูตรทั้งหมดนี้ดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีใบอนุญาตทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถร่วมพบปะเหล่าผู้บริหารจากหลากหลายบริษัทที่หมุนเวียนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจตลอดจนกลยุทธ์การแข่งขันอย่างใกล้ชิด ในกิจกรรม [email protected] ณ บัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น

โดยวันพุธที่ 17 ส.ค. 59 เวลา 13.00-14.00 น. พบกับ BLA [email protected] โดยมีผู้บริหารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูล และวันอังคารที่ 23 ส.ค. 59 เวลา 13.00-14.00 น.

พบกับ TSE [email protected] โดยมีผู้บริหารบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูล ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถรับชมรายการสดทาง Bualuang iChannel หรือร่วมรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ หลักทรัพย์บัวหลวง 13 สาขา

สนใจข้อมูลสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.bualuang.co.th/investmentstation หรือwww.facebook.combualuangsec หรือ  BLS Customer Service โทร. 02-618-1111