“อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๑๐”

“อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๑๐”

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๑๐” วันอังคารที่ ๙ ส.ค. ๕๙กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๑๐” ภายใต้แนวคิด ๑ ทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกิจกรรมสนองตอบพระราชดำรัส ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองในพื้นที่อุตสาหกรรม และเป็นการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สมดุล และยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้
                

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมร่วมเขียนคำปฏิญาณตนเพื่อรำลึกคุณค่าแห่งสายน้ำ และมีการมอบรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเยี่ยมให้กับโรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ และรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น รวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ต “๑ ทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ” จากวงดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โจ จิรายุส - ก้อง สหรัถ พร้อมศิลปินรับเชิญ คุณอัญชุลีอร บัวแก้ว (ป้าไก่ เดอะว้อยส์)
                

ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๙.๒๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
                            
หมายเหตุ : โปรดแต่งกายสุภาพ  โทนสีฟ้า/เหลือง