Start Up Start Now

Start Up Start Now

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จัดงาน “สตาร์ท อัพ สตาร์ท นาว (Start Up Start Now)”


                                                                

 

มนต์ชัย เดโชจรัสศรี กรรมการผู้อำนวยการ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดงาน “สตาร์ท อัพ สตาร์ท นาว (Start Up Start Now)” งานที่เพิ่มมุมมองการเริ่มธุรกิจแบบ

“สตาร์ท อัพ (Start Up)” กับยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดในการทำธุรกิจ โดยมี วรวิทย์ ศรชัย , ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล , ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ และฐานัส จิระพรพาณิชย์ ร่วมงาน ณ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ ถนนพระราม 9