โรงแรม ฮ็อป อินน์ บริจาคผ้าห่มและปลอกหมอน จ. ขอนแก่น

โรงแรม ฮ็อป อินน์ บริจาคผ้าห่มและปลอกหมอน จ. ขอนแก่น

โรงแรม ฮ็อป อินน์ บริจาคผ้าห่มและปลอกหมอนให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จ. ขอนแก่น

คุณแววตา ปัดสาแก้ว ผู้จัดการโรงแรมฮ็อป อินน์สาขาขอนแก่น (ที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วยทีมพนักงานโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาขอนแก่น บริจาคผ้าเช็ดตัว และปลอกหมอนให้แก่สถานสงเคราะห็เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กชายหญิงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย และบริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ในการนี้คุณ ณัฏฐากุญช์  น้อมถวาย ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส.3 (ที่สองจากขวา) เป็นตัวแทนจากสถานสงเคราะห์ ฯ เป็นผู้รับมอบ

 

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ www.facebook.com/hopinnhotel    

อีเมล์:  [email protected],  website: www.HopInnHotel.com และ [email protected] official: @hopinnhotel