20 พ.ค. หลักสูตร “เทคนิคและศิลปะการเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิ

20 พ.ค. หลักสูตร “เทคนิคและศิลปะการเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิ

-คุณพร้อมแค่ไหนในการเจรจา ? -คุณเตรียมตัวและวางแผนดีแค่ไหน? -คุณอ่านใจคู่เจรจาเพื่อสร้างอำนาจต่อรองได้ไหม?

หลักสูตร “เทคนิคและศิลปะการเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิงเพื่อความสำเร็จ ”

เนื้อหา
-ความสำคัญของการเจรจาต่อรอง
-คุณลักษณะสำคัญของนักเจรจาที่ดี
-ทำไมต้องเจรจาต่อรอง
-โอกาสในการเจรจาต่อรองให้สำเร็จ
-กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
-อวัจนภาษาในการเจรจาต่อรอง
-กระบวนการเจรจาต่อรอง และ กรณีศึกษา
-วัตถุประสงค์ของการเจรจา
-กำหนดกรอบความต้องการ L-I-M (Like - Intend - Must)
-บทบาทของผู้เจรจาต่อรอง
-ประเภทของนักเจรจาต่อรอง
-กลยุทธ์การปิดการเจรจาต่อรองเพื่อ win-win

บรรยายโดย
อาจารย์อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองและพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้
ค่าอบรมหลักสูตรละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 60 % ปฏิบัติ 40 %

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก https://www.facebook.com/Panyaturakij/events

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล