14-15 พ.ค. หลักสูตร “การบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และธำรงรักษา

14-15 พ.ค. หลักสูตร “การบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และธำรงรักษา

หลักสูตรใหม่!

14-15 พ.ค. หลักสูตร “การบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และธำรงรักษาบุคลากรทั้ง 9 แบบเพื่อความยั่งยืนขององค์กรด้วย Enneagram”

หลักสูตรใหม่!

เนื้อหา
ค้นหาตัวเองและทำความรู้จักบุคลากรทั้ง 9 แบบ
- แนะนำและค้นหาสไตล์เอ็นเนียแกรม
- ทำแบบทดสอบเพื่อรู้จักตัวเองและเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
- เจาะลึก แรงจูงใจ กรอบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน ของคนแต่ละสไตล์

บริหาร สร้างแรงจูงใจ และธำรงรักษาบุคลากร 9 แบบ
- สไตล์การทำงานและการสื่อสารของบุคลากร 9 แบบ
- การบริหารบุคลากร 9 แบบ
- สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร 9 แบบ
- การธำรงรักษาบุคลากร 9 แบบ ให้อยู่กับองค์กรนานๆ
- แนวทางพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากร 9 แบบ

บรรยายโดย
อาจารย์วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและผู้พัฒนาหลักสูตรด้านเอ็นเนียแกรม
อบรมมากว่า 400 รุ่น

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
60 % ทฤษฎี 30 % เวิร์คช็อป 10 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/05.14-15-Enneagram/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล