อบรมผู้ประกอบการแปลงเพาะ รุ่นที่1

 อบรมผู้ประกอบการแปลงเพาะ รุ่นที่1

ซีพีไอ อะโกรเทค จัดอบรมผู้ประกอบการแปลงเพาะ รุ่นที่1บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ผู้นำด้านการ ผลิตและจำหน่ายเมล็ดและกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  ในชื่อ ซีพีไอ ไฮบริด จัดอบรมผู้ประกอบการแปลงเพาะ เรื่อง “เทคนิคการทำแปลงเพาะกล้าปาล์มแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1” โดยให้ความรู้ในเรื่องการคัดเลือกพันธุ์ การเตรียมวัสดุปลูก การดูแลรักษา ซึ่งทุกขั้นตอนทางบริษัทฯ ได้ทำการวิจัยและทดสอบแล้วว่าได้ประสิทธิภาพที่สุดในการทำธุรกิจ รวมไปถึงบรรยายแนวโน้มตลาดปาล์มน้ำมันและการตลาดที่จะช่วยส่งเสริมให้กับผู้เข้าอบรมได้ปรับตัวพร้อมการแข่งขันในตลาด AEC ได้ และได้มอบเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมไปทดลองปลูกอีกด้วย ณ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร