แถลงผลประกอบการ ปี 57 งาน “ครอบครัวสุขสันต์กับธนชาตประกันภัย

แถลงผลประกอบการ ปี 57 งาน “ครอบครัวสุขสันต์กับธนชาตประกันภัย

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-13.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ และนายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เตรียมแถลงผลประกอบการ ปี 2557 และทิศทางการดำเนิน

งาน ปี 2558 พร้อมเปิดงาน “ครอบครัวสุขสันต์กับ ธนชาตประกันภัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-13.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :

ประภัทรพร ชุ่มชูวัฒน์ 09-0971-9140 / สุภาพร นาคประพันธ์ (บมจ.ธนชาตประกันภัย) 08-9797-3722