ซิกโก้ ลอว์ จัดสัมมนาแนะการลงทุนรับเออีซี

ซิกโก้ ลอว์ จัดสัมมนาแนะการลงทุนรับเออีซี

ชี้แนะการลงทุนในประเทศความร่วมมือการค้าเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร


นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ประธานกรรมการ บริษัท ซิกโก้ ลอว์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย ธุรกิจระหว่างประเทศ และเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในอาเซียน ร่วมกับ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จัดสัมมนา ”2015Zicolaw investment frontier forum” ชี้แนะการลงทุนในประเทศความร่วมมือการค้าเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร