มูลนิธิฟูจิ ซีร็อกซ์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

มูลนิธิฟูจิ ซีร็อกซ์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้ารับทุนนี้

มร.โคจิ เทสึกะ ประธานบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ของมูลนิธิ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ จำนวน 2 ทุน โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้ารับทุนนี้ ซึ่งได้แก่ นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ทุน และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ทุน ทั้งนี้โครงการนี้ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ให้เกิดความก้าวหน้า และสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้นำในตลาดอาเซียน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณจิราภรณ์ พิศมัย และ คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์    

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด

โทร.02 439 4600 ต่อ 8303 หรือ 8202

อีเมล์: [email protected] หรือ [email protected]