บสย. - สวทช. ลงนามความร่วมมือ

บสย. - สวทช. ลงนามความร่วมมือ

“การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน”ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ระหว่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป (ที่ 2 จากขวา) กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากซ้าย) ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง โดยขณะนี้ บสย.อยู่ในระหว่างการนำเสนอโครงการค้ำประกันกลุ่มนวัตกรรม วงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังพิจารณาฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย.

ชนิญญา สันสมภาค (กุ้ง) 081-860-7477

แคทลียา อุดมดี (แคท) 081-657-7366

ศรัญยู ตันติเสรี (ยู) 086-797-2525