เริ่ม 25 มี.ค. 58 หลักสูตร “Branding in Action 2015”

เริ่ม 25 มี.ค. 58 หลักสูตร “Branding in Action 2015”

วันพุธและพฤหัสบดีที่ 25, 26, มีนาคม และ 1, 2, 8, 9 เมษายน 2558

เนื้อหา

สัปดาห์ที่ 1

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

  Impromptu Self Brand Scanning

คุณดลชัย บุญยะรัตเวช แบรนด์กูรู ประเดิมต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาด้วยนำเข้าสู่การเรียนรู้

DR REAL เครื่องมือประเมินวิเคราะห์แบรนด์ ลิขสิทธ์เฉพาะของ Dentsu Plus เพื่อตรวจสแกนให้เห็นสถานภาพของแบรนด์ภายใต้บริบทของการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน

  Principles of Branding

ปรับโหมดความคิดใหม่ในหลักการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เข้าใจ สามารถวิเคราะห์และค้นพบแก่นของแบรนด์ (Brand Essence) ที่แท้จริงเพื่อให้แบรนด์ตั้งหลักใหม่อย่างแข็งแกร่งก่อนกลับเข้าสู่การแข่งขันที่จะไม่เป็นรองใคร

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558

  Defining Brand Competitive Uniqueness

พัฒนาตัวตนของแบรนด์ที่ไม่แปรเปลี่ยนด้วยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง พร้อมเสริมพลังให้ความแตกต่างนั้นสดใหม่อย่างยั่งยืน

 

สัปดาห์ที่ 2

วันพุธที่ 1 เมษายน 2558

  Understanding Stakeholders’ Dimensions

เรียนรู้กลยุทธ์การเจาะลึกความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแบบถึงแก่นอย่างแท้จริง

  Manifesto for Brand Expression

ศิลปะในการแสดงออกของแบรนด์ในทุกมิติการสร้างสรรค์พร้อมศาสตร์แห่งการบริหารจัดการคุณค่าของแบรนด์ให้ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558

  Brand Co-Creation by Consumer Engagement

กลยุทธ์ปฏิสัมพันธ์ของแบรนด์ในการสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับกลุ่มเป้าหมาย และแพร่ขยายสู่การสร้างสังคมของคนรักแบรนด์

คุณดลชัย บุณยะรัตเวช และทีมแบรนด์กูรูเดนท์สุ พลัส เปิดห้องปฏิบัติการเข้มข้น Brand Therapyเพื่อเสริมสร้าง

แบรนด์ให้แข็งแกร่ง พร้อมชี้แนะแผนสร้างแบรนด์ให้ไปใช้ได้จริงอย่างประสบความสำเร็จ

 

สัปดาห์ที่ 3

วันพุธที่ 8 เมษายน 2558

  Practical Procedure in Building Strong Brands towards AEC

ติดอาวุธขยายแบรนด์สู่เออีซี

คุณดลชัย บุณยะรัตเวช และทีมแบรนด์กูรูเดนท์สุ พลัส เปิดห้องปฏิบัติการเข้มข้น Brand Therapy เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง พร้อมชี้แนะแผนสร้างแบรนด์ให้ไปใช้ได้จริงอย่างประสบความสำเร็จ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

  Evaluating Power Ingredients of the Brand

เจาะวิเคราะห์สุขภาพแบรนด์เชิงลึกเพื่อเสริมพลังแบรนด์ให้ทะยานไกลเหนือคู่แข่งในทุกสมรภูมิการแข่งขัน

คุณดลชัย บุณยะรัตเวช และทีมแบรนด์กูรูเดนท์สุ พลัส เปิดห้องปฏิบัติการเข้มข้น Brand Therapyเพื่อเสริมสร้าง

แบรนด์ให้แข็งแกร่ง พร้อมชี้แนะแผนสร้างแบรนด์ให้ไปใช้ได้จริงอย่างประสบความสำเร็จ

 

บรรยายโดย

ดลชัย บุณยะรัตเวช             

ปัจจุบัน   นักสร้างแบรนด์มือหนึ่งของเมืองไทยประธานบริษัท (Chairman)  บริษัท เดนท์สุ พลัส จำกัด

พงศ์ศักดิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท Dentsu Plus จำกัด

สุบรรณ โค้ว          

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ (Chief Creative Officer) บริษัท Dentsu Plus จำกัด

กิตติภัต ลลิตโรจน์วงศ์         

ปัจจุบันหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์แบรนด์ Chief Brand Strategist

บริษัท Dentsu Plus จำกัด

สายสร้อย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ปัจจุบัน:หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์แบรนด์ Chief Brand Strategist

ชนินทร์ วิศาลบูชนีย์                             

ปัจจุบันผู้อำนวยการทบวงการสร้างแบรนด์ Director of M.O.B. (Ministry of Branding)

วันพุธและพฤหัสบดีที่ 25, 26, มีนาคม และ 1, 2, 8, 9 เมษายน 2558

เวลา 09:00 – 16:30 น. โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้  

ค่าอบรมหลักสูตรละ 95,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/Branding-Mar25/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล