25 มี.ค 58 หลักสูตร “Advanced Business Writing Workshop”

25 มี.ค 58 หลักสูตร “Advanced Business Writing Workshop”

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจขั้นสูงให้กระชับ ได้ใจความ พร้อมคู่มือการเขียน

เนื้อหา

    เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจขั้นสูงให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ และเป็นทางการ ฝึกทักษะการอ่านกราฟและแผนภูมิ เพื่อเขียนรายงานหรือเพื่อการนำเสนอ การเขียนโครงการนำเสนอ การเขียนรายงานประเภทต่างๆ การเขียนสรุปงาน ฝึกเขียนจริงทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มพร้อมเฉลยข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงแก้ไข

พื้นฐานภาษาอังกฤษผู้เข้าอบรม:  Upper Intermediate ขึ้นไป 

 

บรรยายโดย

อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันที่25 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 – 16:30 น.

ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

50 % ทฤษฎี

40 % เวิร์คช็อป

10 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/AdvancedWriting-Mar25/Outline.pdfสมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล