10 มี.ค 58 หลักสูตร “Personality Development for Professiona

10 มี.ค 58 หลักสูตร “Personality Development for Professiona

หลักสูตร “Personality Development for Professional Success” วันที่ 10 มีนาคม 2558 เสริมบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค

เนื้อหา

    พัฒนาบุคลิกภาพ นำเสนอตนเองให้โดดเด่น รวมถึงอุปนิสัย เจตนารมณ์ และตัวตน ด้วยทฤษฎีของ Allport วิเคราะห์บุคลิกภาพผ่าน Performing Arts ทั้งเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพแบบ Inside Out ของ Stanislavsky และ พัฒนาบุคลิกภาพภายนอก Outside In ของ Laban เรียนรู้ The Sixteen Personality Types อุปนิสัยและโครงสร้างของตัวตน กับทฤษฎีของ Catelle และโครงสร้างของบุคลิกภาพ 6 แบบจากทฤษฎีของ Adler สร้างความประทับใจผ่านการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์ การใช้เสียง การแสดงออก ทั้งท่าทาง การเดิน   ยืน นั่ง เลือกเสื้อผ้า แต่งตัว แต่งหน้า ให้ดูดีมีเสน่ห์ เหมาะกับบุคลิกและสถานที่ ฝึกปฏิบัติ ปรับบุคลิกภาพ วางตัวได้เหมาะสมตามกาลเทศะและสถานการณ์ต่างๆ

 

บรรยายโดย

ดร. กุสุมา เทพรักษ์ นักศึกษารางวัลทุนภูมิพล

วิทยากรด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 องค์กร ร่วม 200 รุ่น

วันที่10 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 – 16:00 น.

ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม

60 % ทฤษฎี  

40 % เวิร์คช็อป

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากhttp://www.bangkokbiznews.com/training/Personality-Mar10/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/trainingเบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล