16 ก.พ. “การวางแผนภาษีเพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัวพร้อมอัพเดทภาษีมรดก”

16 ก.พ.  “การวางแผนภาษีเพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัวพร้อมอัพเดทภาษีมรดก”

99% ของผู้เข้าอบรมแนะนำเพื่อนให้เรียนต่อ กลุ่มแรกเต็มแล้ว เปิดกลุ่มที่ 2

เนื้อหา

·         ทำอย่างไรจะให้ธุรกิจมีความโปร่งใสและถูกต้องทางบัญชีและภาษี เพื่อส่งต่อให้ทายาทได้อย่างปลอดภัย

·         จริงหรือการจัดตั้ง Holding Company โดยให้ทายาททุกคนถือหุ้น เป็นการวางแผนภาษีที่ดีและได้ประโยชน์สูงสุด

·         ธรรมนูญครอบครัวที่จัดทำขึ้นควรมีหลักการทางภาษีอย่างไร เพื่อไม่สร้างภาระให้แก่ทายาท

·         จะกำหนดอัตราเงินเดือนของกรรมการซึ่งเป็นทายาทอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักภาษี

·         จัดสรรหุ้นให้แก่ทายาทอย่างไรไม่ให้เกิดภาระภาษีที่ไม่ควรเกิดขึ้น

·         ควรจัดสรรเงินปันผลอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุด และแนวทางการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย

·         กิจการควรเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ หากเข้าจะได้ประโยชน์ทางภาษีอย่างไร

·         ซื้ออสังหา เช่นอาคารหรือที่ดินอย่างไร เพื่อได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

·         โอนอสังหา  สังหาฯ  ให้แก่ทายาทอย่างไรจะปลอดภัยเรื่องภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ

·         การถือครองอสังหาร่วมกันของทายาท หรือถือครองในลักษณะบรรยายส่วนมีความแตกต่างกันอย่างไร สิทธิประโยชน์ และภาระทางภาษีเหมือนกันหรือไม่

·         สิทธิเก็บกินในอสังหาที่ให้แก่ทายาทคืออะไร และมีประโยชน์ทางภาษีหรือไม่

·         รูปแบบภาษีมรดกและภาษีจากการให้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และแนวทางวิธีการรับมือที่ถูกต้อง

 

*สถิติจากผู้เข้าอบรม 600 ท่านจากหลักสูตรด้านภาษี 15 หลักสูตร

 

บรรยายโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษี


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)


ค่าอบรมหลักสูตรละ 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รูปแบบการอบรม

80 % สอนแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping Lecture)

 20 % ถาม-ตอบ


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก
http://www.bangkokbiznews.com/training/TaxFamily-Feb16/Outline.pdf


สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล