มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลดโลกร้อน

มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลดโลกร้อน

มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจนในอากาศ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

26 มิถุนายน 2565 มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมทำความดี นำโดย นางเจส กาญจนพาสน์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ พร้อมด้วยประธานมูลนิธิ และกรรมการ นางสาวจอยซลิน กาญจนพาสน์, นางสาวชาร์ลีน เลิศพิสิฐกุล, นายเนลสัน เหลียง, นางสาวเชียรี ลิม ร่วมกับ นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมโครงการ ทีนทรีส์ พร้อมกลุ่มเยาวชนจากมูลนิธิฯ และคณะจิตอาสา เพื่อเรียนรู้การปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน และนำกล้าไม้ลงปลูก เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจนในอากาศ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

นอกจากนี้ กรรมการมูลนิธิฯ และสมาชิกได้ช่วยกันระดมทุน มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์เพาะชำฯ จำนวน 300,000 บาท นำไปพัฒนาการเรียนรู้การปลูกป่า ณ ศูนย์เพาะชำฯ โดยโครงการนี้ได้เพาะปลูกกล้าไม้ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่กว่า 400 ต้น อาทิ ต้นเหลืองเชียงราย และต้นทองอุไร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ยังมีเป้าหมายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการเพิ่มจำนวนต้นไม้สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างยั่งยืน 

มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ เป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 โดย นางเจส กาญจนพาสน์ ร่วมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อมาช่วยกันพัฒนาผลักดันให้สังคม
น่าอยู่ไปพร้อมกัน สามารถติดตามกิจกรรมของได้ทาง มูลนิธิ ทีมเวิรคส์ 

มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลดโลกร้อน มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลดโลกร้อน มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลดโลกร้อน มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลดโลกร้อน มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลดโลกร้อน มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลดโลกร้อน