ทรัพย์สิน 52 ล้าน! “วิโรจน์” พ้น ส.ส. มีวัตถุมงคลจากการทำบุญ ประเมินค่ามิได้

ทรัพย์สิน 52 ล้าน! “วิโรจน์” พ้น ส.ส. มีวัตถุมงคลจากการทำบุญ ประเมินค่ามิได้

ทรัพย์สินรวม 52.4 ล้านบาท! “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ลาออก ส.ส.ลงชิง “ผู้ว่าฯ กทม.” มีวัตถุมงคลจากการทำบุญ 800 องค์ ประเมินค่ามิได้ “คู่สมรส” ทำธุรกิจขายภาพ-ไฟล์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2565

นายวิโรจน์ แจ้งสถานะว่าอยู่กินกันฉันท์สามีภริยากับ น.ส.ดุสิตา จีรจิตต์ มีบุตร 1 ราย อายุ 7 ปี

นายวิโรจน์ มีทรัพย์สิน 15,922,905 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,518,005 บาท เงินลงทุน 9,480,640 บาท ที่ดิน 699,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,821,000 บาท ยานพาหนะ 669,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 535,259 บาท มีหนี้สิน เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 12,569 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,717,596 บาท เป็นเงินเดือน และเงินเพิ่ม ส.ส. 1,362,720 บาท เงินปันผลจากหุ้น 81,515 บาท ดอกเบี้ย 10,000 บาท ค่าเขียนหนังสือและวิทยากร 6,561 บาท ค่าเบี้ยประชุม 256,800 บาท มีรายจ่ายรวม 7 แสนบาท

ส่วน น.ส.ดุสิดา จีรจิตต์ คู่สมรสอยู่กินกันฉันท์สามีภริยา มีทรัพย์สิน 36,487,973 บาท ได้แก่ เงินฝาก 8,051,213 บาท เงินลงทุน 314,650 บาท ที่ดิน 23,882,250 บาท ยานพาหนะ 429,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,179,500 บาท ทรัพย์สินอื่น 631,360 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 15,436 บาท

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 392,491 บาท เป็นเงินปันผลจากหุ้น 3,185 บาท ดอกเบี้ย 37,306 บาท ค่าขายภาพวาดอิเล็กทรอนิกส์ 352,000 บาท มีรายจ่ายรวม 7 แสนบาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีรายจ่ายรวม 2.2 แสนบาท เป็นค่าเล่าเรียน 1.2 แสนบาท และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 52,410,879 บาท มีหนี้สิน 28,005 บาท

ทรัพย์สิน 52 ล้าน! “วิโรจน์” พ้น ส.ส. มีวัตถุมงคลจากการทำบุญ ประเมินค่ามิได้

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายวิโรจน์แจ้งถือครองกองทุนเปิด และกองทุนธนาคารหลายรายการ รวมถึงถือครองพอร์ตหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวนหนึ่ง เช่น บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล มูลค่า 187,000 บาท บมจ.คาร์มาร์ท มูลค่า 982,640 บาท บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก มูลค่า 193,600 บาท บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (วอร์แรนท์) มูลค่า 21,466 บาท บมจ.ศณีวิชัยเวชวิวัฒน์ มูลค่า 2,103,620 บาท เป็นต้น

ส่วน น.ส.ดุสิดา คู่สมรส ถือครองสิทธิและสัมปทานประเภทไฟล์ดิจิทัล เช่น ภาพใน Shutter Stock (Accout: Dusida) 854 ภาพ รวมมูลค่า 1,637,500 บาท รวมถึงภาพดิจิทัลใน Adobe Stock 854 ภาพ freepik 682 ภาพ iStock 1,117 ภาพ Canva 288 ภาพ Etsy 11 ไฟล์ Dramstime 8 ภาพ Depositphotos 98 ภาพ Line Creators 8 ชุด เป็นต้น

นายวิโรจน์ถือครองวัตถุมงคลจากการทำบุญ 800 องค์ ได้มาระหว่างปี 2546-2565 ระบุว่าประเมินค่ามิได้ สร้อยทองคำหนัก 5 บาท 1 เส้น ได้มาปี 2563 มูลค่า 144,000 บาท สร้อยคอทองคำหนัก 6 สลึงพร้อมพระเลี่ยมทอง 1 องค์ 1 เส้น ได้มาปี 2542 มูลค่า 46,080 บาท เป็นต้น

ปัจจุบันนายวิโรจน์ ลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ มาเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) สังกัดพรรคก้าวไกล

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2546-2561 นายวิโรจน์เป็น ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2549-2561 ควบ ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด ปี 2559-2561 เป็นผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายบริหารสินค้าที่ไม่ใช่หนังสือ บริษัท ซีเอ็ดฯ และช่วงเวลาเดียวกันเป็นผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายการตลาดด้วย