"สุดารัตน์" นำ"ศิธา" ลุยสวนลุม ชูเพิ่มพื้นที่สีเขียว 9ตร.ม.ต่อคนใน4ปี

"สุดารัตน์" นำ"ศิธา" ลุยสวนลุม ชูเพิ่มพื้นที่สีเขียว 9ตร.ม.ต่อคนใน4ปี

"สุดารัตน์" ทำมทีม "ศิธา"-ผู้สมัครส.ก.เดินสวนลุม ฟังเสียงผู้ใช้บริการ ชูเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวกรุง เตรียมประสานเอกชน ดึงพื้นที่รกร้าง ไม่ใช้ประโยชน์ พัฒนาเป็นสวนสาธารณะใกล้บ้าน ตั้งเป้า 9 ตารางเมตรต่อคน ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกใน4ปี

ที่สวนลุมพินี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(ผู้ว่ากทม.) หมายเลข 11 พร้อมด้วย นางเมลิสา มหาพล ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หมายเลข 4 เขตปทุมวัน พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ พบปะพี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเช้าที่สวนลุมพินี 

พร้อมสอบถามถึงภาพรวม ของภูมิทัศน์และพื้นที่ทางกายภาพต่างๆภายในสวนลุมพินี ทั้งงานก่อสร้างทางจักรยาน งานก่อสร้างอาคาร งานปรับปรุงอาคาร และการปรับปรุงสะพานข้ามคูน้ำภายในสวน รวมถึงระบบไฟฟ้าส่องสว่างต่างๆ และการฟื้นฟูสภาพต้นไม้ขนาดใหญ่ ว่ามีส่วนใดหรือพื้นที่ใด ภายในสวนลุมพินีที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือไม่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวแห่งนี้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ซึ่งหลายคนสะท้อนความคิดเห็นว่า สภาพแวดล้อมภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ ถือว่าได้มาตรฐาน และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐานเช่นนี้ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องชาวกรุงเทพฯ หากเป็นไปได้ ต้องการเห็นพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

ซึ่งจากความต้องการดังกล่าว น.ต.ศิธา ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพฯสามารถใช้งานได้จริง โดยภายใน 4 ปี จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ได้ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO และโครงการต่างๆของกรุงเทพฯต้องเป็นโครงการสีเขียว เช่นตึกรักษ์โลก หลังคาเขียว ถนนเขียว และสวนคนเมือง

"สุดารัตน์" นำ"ศิธา" ลุยสวนลุม ชูเพิ่มพื้นที่สีเขียว 9ตร.ม.ต่อคนใน4ปี

ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคไทยสร้างไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ และสวนหย่อม มีรวมกันมากกว่า 7,610 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 22,098 ไร่ โดยอัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเฉลี่ย 6.97 ตารางเมตรต่อคน แต่สภาพความเป็นจริงพบว่าพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถใช้งานได้จริง มีเพียง0.92 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยจึงมีแนวคิด ที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยนำที่รกร้างว่างเปล่า หรือที่ของเอกชน ที่ยังไม่ได้มีโครงการหรือแนวคิดจะพัฒนาที่ดิน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าไปเจรจากับเอกชน เพื่อเช่าที่ดินในระยะยาวและนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพฯได้ใช้งาน

"สุดารัตน์" นำ"ศิธา" ลุยสวนลุม ชูเพิ่มพื้นที่สีเขียว 9ตร.ม.ต่อคนใน4ปี

"เราเคยนำพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในเขตสนามบิน มาทำเป็นสนามจักรยาน ทำสวนพักผ่อนหย่อนใจ ทำพื้นที่สันนทนาการให้กับพี่น้องประชาชนรอบสนามบินสุวรรณภูมิมาแล้ว ในปีหนึ่งมีคนมาใช้บริการเกินล้านครั้ง และได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นสนามจักรยานที่ดีอันดับต้นๆของโลก

ในส่วนของ กทม. พื้นที่ที่จะนำมาใช้ เริ่มจากพื้นที่ในส่วนรับผิดชอบของ กทม.เอง พื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นๆ, พื้นที่ของรัฐวิสาหกิจ และพื้นที่ของเอกชน ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ของเอกชนจะต้องเสียภาษีสำหรับที่ดินที่ยังไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เอกชนจึงใช้วิธีปลูกพืชเพื่อสำแดงว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เราจะเสนอให้ปรับแก้กฎหมายโดยสามารถนำพื้นที่มาใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์โดยนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกันกลับ" น.ต.ศิธา กล่าว