ผ่านสามวันสมัคร "ผู้ว่าฯ กทม." เพิ่ม 2 คน รวมยอด 27 ราย

ผ่านสามวันสมัคร "ผู้ว่าฯ กทม." เพิ่ม 2 คน รวมยอด 27 ราย

ปลัด กทม.สรุปยอดผ่านสามวัน สมัคร "ผู้ว่าฯ กทม." เพิ่ม 2 คน รวม 27 ราย ด้าน ส.ก.เพิ่มอีก 3 เขต "บางรัก-บางเขน-ป้อมปราบฯ"

วันที่ 2 เม.ย. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แจ้งผลการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนาศาลาว่าการ กทม. เขตดินแดงว่า วันนี้เป็นวันที่ 3 ของการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก. ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม เพิ่ม 2 คน ประกอบด้วย หมายเลข 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ และหมายเลข 27 ดร.ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ ทำให้ขณะนี้รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 27 คน 

ผ่านสามวันสมัคร "ผู้ว่าฯ กทม." เพิ่ม 2 คน รวมยอด 27 ราย ผ่านสามวันสมัคร "ผู้ว่าฯ กทม." เพิ่ม 2 คน รวมยอด 27 ราย

นายขจิต กล่าวต่อว่า ส่วนของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. ทั้ง 50 เขตในวันนี้ มีผู้สมัครเพิ่มเติม  3 เขต ได้แก่ เขตบางรัก 1 คน เขตบางเขน 1 คน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1 คน รวมผู้สมัครสมาชิกสภากทม. ทั้งสิ้น 359 คน 

สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภา กทม. จะมีไปถึงวันที่ 4 เม.ย.2565 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม. เขตดินแดง