ทรัพย์สินรวม 117 ล้าน! “กำพล ปัญญาโกเมศ” นั่งเก้าอี้ครบ 3 ปี อธิการบดีนิด้า

ทรัพย์สินรวม 117 ล้าน! “กำพล ปัญญาโกเมศ” นั่งเก้าอี้ครบ 3 ปี อธิการบดีนิด้า

ทรัพย์สินรวมคู่สมรส 117 ล้านบาท! “กำพล ปัญญาโกเมศ” นั่งเก้าอี้ครบ 3 ปี อธิการบดี “นิด้า” เงินลงทุน 35.6 ล้านบาท ที่ดิน 19.1 ล้านบาท ขายบ้าน-คอนโดฯ รวม 9.7 ล้านบาท เบี้ยประชุม-โบนัสตกปีละ 1.6 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายกำพล ปัญญาโกเมศ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายกำพล แจ้งมีทรัพย์สิน 90,788,216 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,327,872 บาท เงินลงทุน 35,615,343 บาท ที่ดิน 19,145,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  27,750,000 บาท ยานพาหนะ 1.5 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,450,000 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 17,527,000 บาท เป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 2,937,000 บาท ค่าสอนพิเศษ ฝึกอบรบ วิจัย 1,780,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมและโบนัส 1.6 ล้านบาท ขายบ้านลาดพร้าว 3 ล้านบาท ขายคอนโดฯ Villa Sathon 4,750,000 บาท ขายหุ้น 2 ล้านบาท ดอกเบี้ย และเงินปันผล 9 แสนบาท เงินสนับสนุนตีพิมพ์วิจัย 9 แสนบาท ค่าขายหนังสือ 1.6 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1,924,000 บาท

ส่วนนางอาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 26,700,875 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,456,238 บาท เงินลงทุน 11,318,546 บาท ที่ดิน 8,290,108 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.6 ล้านบาท ยานพาหนะ 2,585,981 บาท ทรัพย์สินอื่น 4.5 แสนบาท มีหนี้สิน 1,391,285 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,746,276 บาท เป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,544,276 บาท ค่าสอนพิเศษ ค่าฝึกอบรม วิจัย 592,000 บาท ขายหุ้น 2.5 แสนบาท ดอกเบี้ย และเงินปันผล 2 แสนบาท เงินสนับสนุนตีพิมพ์วิจัย 3.6 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 7.6 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 117,489,091 บาท มีหนี้สิน 1,391,265 บาท

ทรัพย์สินรวม 117 ล้าน! “กำพล ปัญญาโกเมศ” นั่งเก้าอี้ครบ 3 ปี อธิการบดีนิด้า

สำหรับนายกำพล ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2556-2560 เป็นรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นิด้า กระทั่งปี 2561-2564 ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิการบดีนิด้า ส่วนนางอาวีวรรณ ปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ นิด้า