สมบัติล่าสุด “ดร.เอ้” 341 ล้าน! พ้นอธิการบดี สจล. ธุรกิจเมียคู่ค้ารัฐ 370 ล้าน

สมบัติล่าสุด “ดร.เอ้” 341 ล้าน! พ้นอธิการบดี สจล. ธุรกิจเมียคู่ค้ารัฐ 370 ล้าน

โชว์ทรัพย์สินล่าสุด “ดร.เอ้” สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พ้นเก้าอี้อธิการบดี สจล. ลงชิงเก้าอี้ “ผู้ว่าฯ กทม.” เก็บเงินสด 1 แสนบาท ที่ดิน 32.1 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 65 ล้าน “ภริยา” นักธุรกิจนั่ง กก.บริษัท 10 แห่ง คู่ค้ารัฐ 370 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ “ดร.เอ้” ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กรณีพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

นายสุชัชวีร์ แจ้งมีทรัพย์สิน 140,895,964 บาท ได้แก่ เงินสด 1 แสนบาท เงินฝาก 5,032,930 บาท เงินลงทุน 18,863,034 บาท ที่ดิน 32.1 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 65 ล้านบาท ยานพาหนะ 2.8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 8 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 9 ล้านบาท มีหนี้สิน 26,444,029 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 18,704,870 บาท เป็นเงินเดือน 1,410,870 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,094,000 บาท เบี้ยประชุมและโบนัส 5.5 ล้านบาท ขายหนังสือ และลิขสิทธิ์ 3.2 ล้านบาท ค่าบรรยาย และสอนพิเศษ ฯลฯ 3.5 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 3,753,600 บาท

ส่วนนางสุวิตา สุวรรณสวัสดิ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 200,309,752 บาท ได้แก่ เงินสด 8 แสนบาท เงินฝาก 10,494,153 บาท เงินลงทุน 33,617,897 บาท เงินให้กู้ยืม 16,807,702 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30 ล้านบาท ยานพาหนะ 12,910,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 95,680,000 บาท มีหนี้สิน 8,409,950 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 7.6 ล้านบาท เป็นเงินเดือน 1.2 ล้านบาท เบี้ยประชุมและโบนัส 2 แสนบานท ค่าบรรยาย และสอนพิเศษ ฯลฯ 1 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 5 ล้านบาท เงินปันผล 2 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1,626,784 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีรายจ่ายรวม 1.2 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 341,205,717 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 34,853,979 บาท

อนึ่ง เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 “ดร.เอ้” แจ้งบัญชีทรัพย์สินกรณีดำรงตำแหน่งอธิการบดี สจล.ครบ 3 ปี ระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 342,115,365 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 35,193,506 บาท

เท่ากับว่ากรณีพ้นตำแหน่ง “ดร.เอ้” มีทรัพย์สินลดลง 909,648 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 339,527 บาท

สมบัติล่าสุด “ดร.เอ้” 341 ล้าน! พ้นอธิการบดี สจล. ธุรกิจเมียคู่ค้ารัฐ 370 ล้าน

ปัจจุบัน “ดร.เอ้” มาลงเล่นการเมืองเต็มตัว เป็นสมาชิกพรรค ปชป. และเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. โดยที่ผ่านมาถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า อาจร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ ทำให้เจ้าตัวยื่นคำชี้แจง และขอให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเชิงลึกของตัวเอง

ส่วนนางสวิตา คู่สมรส พบว่าเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 10 แห่ง ได้แก่ 

  1. บริษัท วันดีทู กรุ๊ป จำกัด นางสวิตาถือหุ้น 51.4257% มูลค่า 14,849,000 บาท วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
  2. บริษัท เอ็มเอสซี โฮลดิ้ง จำกัด นางสวิตาถือหุ้น 60% มูลค่า 1.5 แสนบาท มีนางสวิตา เป็นกรรมการรายเดียว วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
  3. บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด นางสวิตาถือหุ้นใหญ่สุด มูลค่า 1,999,800 บาท (ข้อมูลตามที่รายงานไปแล้วข้างต้น)
  4. บริษัท เอ็มเอสซี ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด (จดทะเบียนเลิกเมื่อ 16 ต.ค. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี) นางสวิตาถือหุ้น 21% มูลค่า 4.2 แสนบาท มีนางสวิตา และนางสุดา ปีตะวรรณ (ถือหุ้น 30%) ร่วมเป็นกรรมการด้วย วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ให้บริการด้านบัญชี
  5. บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด นางสวิตาถือหุ้น 10% มูลค่า 8,870,000 บาท วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
  6. บริษัท แรมเซีย 2020 จำกัด นางสวิตาถือหุ้น 99.98% มูลค่า 249,950 บาท มีนางสวิตา และนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร่วมเป็นกรรมการด้วย วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การศึกษาอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  7. บริษัท สไปเดอเรชั่น จำกัด นางสวิตาถือหุ้น 10% มูลค่า 1,000 บาท นางสวิตาถือหุ้น 10% มีนายสุชัชวีร์ ถือหุ้นใหญ่สุด 60% วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
  8. บริษัท ดูเดย์วัน จำกัด นางสวิตา ถือหุ้นใหญ่สุด 99.98% มูลค่า 249,950 บาท มีนางสวิตาเป็นกรรมการรายเดียว วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด กิจกรรมสำนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
  9. บริษัท ดับเบิ้ล แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางสวิตา ถือหุ้น 5% มูลค่า 2.5 แสนบาท โดยมีบริษัท ไอดีโอ้ โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด 50.9994% บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด ถือ 15% วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ประกอบกิจการผลิตและค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี
  10. บริษัท ภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นางสวิตา ถือหุ้น 14% มูลค่า 3.5 ล้านบาท วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

โดย 1 ในธุรกิจของนางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ ภริยา “ดร.เอ้” คือ บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2565 หรือช่วง 6 ปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 29 โครงการ รวมวงเงิน 370.67 ล้านบาท