สมบัติ 13 ล. “ธนากร” ผอ.สำนักข่าวกรองฯป้ายแดง “เมีย” ค้าขายออนไลน์ ฟู้ดแพนด้า

สมบัติ 13 ล. “ธนากร” ผอ.สำนักข่าวกรองฯป้ายแดง “เมีย” ค้าขายออนไลน์ ฟู้ดแพนด้า

ทรัพย์สิน 13.8 ล้าน! “ธนากร บัวรัษฏ์” ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติป้ายแดง “ภริยา” ทำค้าขายออนไลน์ มีรายได้จาก “ฟู้ดแพนด้า” ด้วย 20,696 บาท/ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายธนากร บัวรัษฏ์ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ถึงผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564

นายธนากร แจ้งมีทรัพย์สิน 5,805,550 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,755,589 บาท เงินลงทุน 331,269 บาท ที่ดิน 4.5 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,373,108 บาท ยานพาหนะ 769,584 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 126,000 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,723,271 บาท เป็นเงินเดือน 1,620,422 บาท เงินค่าที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 66,000 บาท เบี้ยประชุมประมาณ 15,000 บาท มีรายจ่ายรวม 1,274,259 บาท

ส่วน น.ส.อิสริยา พลพาหะ คู่สมรส (อยู่กินกันฉันสามีภริยา แบบไม่จดทะเบียน) มีทรัพย์สิน 8,000,063 บาท ได้แก่ เงินฝาก 340,913 บาท เงินลงทุน 126,150 บาท ที่ดิน 5.3 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท ยานพาหนะ 233,000 บาท มีหนี้สิน เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 28,051 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 50,000 บาท โดยเป็นเงินเดือนทั้งหมด อย่างไรก็ดีนายธนากร ระบุหมายเหตุว่า ได้ให้เงินเดือนคู่สมรสเดือนละ 25,000 บาท และรายได้คู่สมรสมาจากการค้าขายออนไลน์ตลอดปีนี้มีรายได้ทั้งหมด 23,591 บาท และทำเดลิเวอรี่ Foodpanda ปีที่ผ่านมารายได้ทั้งหมด 20,696 บาท มีรายจ่ายรวม 4.2 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 13,805,614 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 28,051 บาท

สมบัติ 13 ล. “ธนากร” ผอ.สำนักข่าวกรองฯป้ายแดง “เมีย” ค้าขายออนไลน์ ฟู้ดแพนด้า

สำหรับนายธนากร เป็นหนึ่งใน “ลูกหม้อ” สำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยปี 2559 ขยับขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ต่อมาปี 2560 เลื่อนขั้นเป็นรอง ผอ.สำนักข่าวกรองฯ และปี 2563-ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักข่าวกรองฯ