"อนุดิษฐ์"ชวนจับตา "ครม."ถก"ร่างกม.สุราก้าวหน้า" อย่าเอื้อเจ้าสัวผูกขาด

"อนุดิษฐ์"ชวนจับตา "ครม."ถก"ร่างกม.สุราก้าวหน้า" อย่าเอื้อเจ้าสัวผูกขาด

"อนุดิษฐ์" ชี้ "ร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต" ข้อดีเพียบ สร้าง ศก.ชุมชน ผลิต "สุราท้องถิ่น" เพิ่มมูลค่า ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม ส่งออก หนุน ท่องเที่ยว ชวน จับตา การพิจารณาของ "ครม." ใน 60 วัน ดักคอ อย่าเอื้อเจ้าสัว ผูกขาด

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า วันนี้สภามีมติส่งร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ... (ร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนภายใน 60 วัน ก่อนที่จะนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในการเปิดสมัยประชุมหน้า

แม้ฝ่ายค้านต้องการลงมติวาระที่ 1 เพื่อรับร่างกฎหมายทุกฉบับ ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะมาจากฝ่ายค้านและรัฐบาลก็ตาม แต่เมื่อรัฐบาลมีความประสงค์จะนำไปพิจารณารายละเอียดก่อนภายใน 60 วัน และเสียงส่วนใหญ่ของสภาเห็นชอบ เราก็คงต้องรอกันไปอีกสักพัก

ร่างพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต ฉบับนี้ มีข้อดีหลายประการ หากผ่านและมีผลบังคับใช้ เชื่อว่าจะช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยเฉพาะเบียร์และสุราที่สามารถผลิตได้เองในท้องถิ่น และยังช่วยแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในระยะยาวจากการนำผลผลิตไปแปรรูป ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งอาจถูกต่อยอดเป็นเบียร์และสุราพรีเมี่ยมสำหรับการส่งออก หรือพัฒนาเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชน เหมือนกับที่ทั่วโลกหลายประเทศกำลังทำเรื่อง Soft Power กันอยู่ในขณะนี้

วันนี้ผมจึงอยากเชิญชวนให้ พี่น้องประชาชน ร่วมกันจับตา ร่างพ.ร.บ. ที่กำลังจะนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ภายใน 60 วันนี้ ว่าจะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า เพราะที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ถูกครหาว่า เอื้อประโยชน์กับเจ้าสัว มาโดยตลอด 

ผมเชื่อว่าหากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามเจตนารมณ์ของผู้เสนอกฎหมาย นอกจากจะช่วยทุเลาความขัดแย้งและกำจัดข้อครหาที่มีต่อรัฐบาลในเรื่องการผูกขาด และปิดการทำมาหากินของคนตัวเล็กแล้ว ผลของ พรบ.ฉบับนี้ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมหาศาลในอนาคต 

เรื่องนี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาด เพราะโดนเจ้าสัวเต็มๆ