เจาะธุรกิจ “เมีย” - โชว์หลักฐาน! “ดร.เอ้” แจ้ง ป.ป.ช. “จดทะเบียนสมรส” ปี 63

เจาะธุรกิจ “เมีย” - โชว์หลักฐาน! “ดร.เอ้” แจ้ง ป.ป.ช. “จดทะเบียนสมรส” ปี 63

เจาะขุมข่ายธุรกิจ “สวิตา สุวรรณสวัสดิ์” ภริยา “ดร.เอ้” 10 แห่ง มีทั้งที่ปรึกษากฎหมาย-บัญชี-รับเหมาฯ-สื่อด้วย โชว์หลักฐานระบุสถานะ “จดทะเบียนสมรส” เมื่อ 10 มี.ค. 63

เงื่อนปมการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ “ดร.เอ้สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ประเด็นถูกกล่าวหาว่า ใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต และมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ กำลังเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

แม้จะมีประเด็นข้อกฎหมายว่าคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร ไม่มีอำนาจตรวจสอบกรณีร่ำรวยผิดปกติ เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตว่าการเข้ามาตรวจสอบดังกล่าวมีลักษณะ “ดิสเครดิต” ทางการเมืองก็ตาม

ล่าสุด นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. ออกแอ็คชั่นกับเรื่องนี้ โดยระบุว่า เตรียมตัวตรวจสอบข้อมูลตามที่ปรากฎในสื่อต่าง ๆ แล้ว

อ่านข่าว: ป.ป.ช.เงื้อสอบ "ดร.เอ้ " รวยผิดปกติ หากมีมูลพร้อมขยายผล

อย่างไรก็ดีในข้อเท็จจริงตามที่ “ดร.เอ้” ชี้แจงตอนหนึ่ง ระบุว่า สาเหตุที่บัญชีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เพราะเพิ่งแต่งงาน และยื่นทรัพย์สินพร้อมกับภรรยา ซึ่งมีมากกว่า เพราะฉะนั้นทรัพย์สินส่วนภรรยามากกว่า และเราแสดงให้ละเอียดที่สุด

นายสุชัชวีร์ ยืนยันว่า แต่งงานกับภริยาเมื่อ 3 ปีที่แล้วคือปี 2561 สอดคล้องกับกฎหมาย ป.ป.ช.ฉบับใหม่ ที่ระบุว่าต้องยื่นทุก 3 ปี ครั้งล่าสุดคือ 1 ต.ค. 2564 ได้มีการยื่นทรัพย์สินของส่วนภริยาด้วย จึงเป็นที่มาของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมา

อ่านข่าว: "ดร.เอ้"แจงทรัพย์สินงอก300ล.ในส่วนภรรยา ท้าตรวจสอบ-ไม่ขอเปลี่ยนกมธ.

กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบพบว่า “ดร.เอ้” แจ้งในบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. กรณีดำรงตำแหน่งอธิการบดี สจล.ครบ 3 ปี เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 ระบุสถานะว่า “สมรส” โดยแจ้งว่า จดทะเบียนสมรสกับนางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ (สกุลเดิม ปีตะวรรณ) เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 (ดูภาพประกอบ)

เจาะธุรกิจ “เมีย” - โชว์หลักฐาน! “ดร.เอ้” แจ้ง ป.ป.ช. “จดทะเบียนสมรส” ปี 63

ขณะที่ข้อมูลในมุมธุรกิจของนางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ แจ้งว่า ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 ทุนปัจจุบัน 2 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ตึกบี ชั้น 29 ห้อง 2901 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด กิจกรรมทางกฎหมาย ปรากฏชื่อ นางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ เป็นกรรมการรายเดียว

แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 มีนางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ ถือหุ้นใหญ่สุด 99.99% น.ส.วราลี ปิตะวรรณ (ปีตะวรรณคือสกุลเดิมนางสวิตา) ถือ 0.005% และนายปวิน ปีตะวรรณ ถือ 0.005%

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 12,214,691 บาท รายจ่ายรวม 14,009,559 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 26,298 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,821,165 บาท

 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2565 พบว่า นางสุวิตา แจ้งถือครองพอร์ตหุ้น 10 รายการ

  1. บริษัท วันดีทู กรุ๊ป จำกัด นางสวิตาถือหุ้น 51.4257% มูลค่า 14,849,000 บาท วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
  2. บริษัท เอ็มเอสซี โฮลดิ้ง จำกัด นางสวิตาถือหุ้น 60% มูลค่า 1.5 แสนบาท มีนางสวิตา เป็นกรรมการรายเดียว วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
  3. บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด นางสวิตาถือหุ้นใหญ่สุด มูลค่า 1,999,800 บาท (ข้อมูลตามที่รายงานไปแล้วข้างต้น)
  4. บริษัท เอ็มเอสซี ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด (จดทะเบียนเลิกเมื่อ 16 ต.ค. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี) นางสวิตาถือหุ้น 21% มูลค่า 4.2 แสนบาท มีนางสวิตา และนางสุดา ปีตะวรรณ (ถือหุ้น 30%) ร่วมเป็นกรรมการด้วย วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ให้บริการด้านบัญชี
  5. บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด นางสวิตาถือหุ้น 10% มูลค่า 8,870,000 บาท วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
  6. บริษัท แรมเซีย 2020 จำกัด นางสวิตาถือหุ้น 99.98% มูลค่า 249,950 บาท มีนางสวิตา และนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร่วมเป็นกรรมการด้วย วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การศึกษาอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  7. บริษัท สไปเดอเรชั่น จำกัด นางสวิตาถือหุ้น 10% มูลค่า 1,000 บาท นางสวิตาถือหุ้น 10% มีนายสุชัชวีร์ ถือหุ้นใหญ่สุด 60% วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
  8. บริษัท ดูเดย์วัน จำกัด นางสวิตา ถือหุ้นใหญ่สุด 99.98% มูลค่า 249,950 บาท มีนางสวิตาเป็นกรรมการรายเดียว วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด กิจกรรมสำนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
  9. บริษัท ดับเบิ้ล แซม คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางสวิตา ถือหุ้น 5% มูลค่า 2.5 แสนบาท โดยมีบริษัท ไอดีโอ้ โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด 50.9994% บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด ถือ 15% วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ประกอบกิจการผลิตและค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี
  10. บริษัท ภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นางสวิตา ถือหุ้น 14% มูลค่า 3.5 ล้านบาท วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

ทั้งหมดคือข้อมูลในมุมธุรกิจของ “สวิตา สุวรรณสวัสดิ์” หรือสกุลเดิม “ปิตะวรรณ” ตามที่ “ดร.เอ้” แจ้งในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร คงต้องรอผลการตรวจสอบ “เชิงลึก” จาก ป.ป.ช.กันต่อไป