"พท." ซัด "รัฐบาล" ล้มเหลว ปล่อยโกงพุ่ง จ่อ ซักฟอก ปม "เหมืองอัครา"

"พท." ซัด "รัฐบาล" ล้มเหลว ปล่อยโกงพุ่ง จ่อ ซักฟอก ปม "เหมืองอัครา"

"ชลน่าน" ชี้ ค่า CPI ไทย ปี 64 หล่นวูบ สัญญาณชัด "ทุจริตคอร์รัปชัน" พุ่ง สะท้อน "รัฐบาล" บริหารล้มเหลว ปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจ เพื่อพวกพ้อง จ่อ ซักฟอก ปม "เหมืองอัครา"

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index หรือCPI) ประจำปี 2564 โดยจัดลำดับจาก 180 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทย ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 110 ของโลก ลดลงจากปีก่อนที่ได้ 36 คะแนน อยู่อันดับ104 ของโลก ว่า เป็นสัญญาณชัดว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นที่สามารถบ่งชี้เป็นดัชนีได้ สะท้อนกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เป็นรัฐบาลที่ต้องการมาปราบทุจริตคอร์รัปชัน แต่กลับพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะที่สุด 

ดัชนีดังกล่าวยังสะท้อนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ไม่มีความสามารถในการเข้าไปดูว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร จะปราบอย่างไร และจะแก้อย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นความล้มเหลว รวมถึงยังสะท้อนว่ามีการปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจ แสวงหาผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อตนเองเพื่อกลุ่มและเพื่อพวกพ้อง ตลอดจนเป็นการบ่งชี้ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องนี้มาก เพราะผู้ประกอบการต้องจ่ายส่วย หรือหาวิธีการไม่สุจริตให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า การอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 เขียนไว้ชัดเจนในเรื่องนี้อยู่แล้ว เบื้องต้นพรรคร่วมฝ่ายค้านแบ่งเนื้อหาเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ ประเด็นของแพง ต้องเสนอประเด็นให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไร ส่วนประเด็นต่อมาเป็นประเด็นเฉพาะ เช่น พรรคเพื่อไทย เสนอเรื่องเหมืองทองอัครา พรรคก้าวไกล เสนอเรื่องฝุ่น PM2.5 เวลาเสนอไป 36 ชั่วโมง และในการประชุมครั้งหน้า จะมาแบ่งเวลากันอีกครั้งว่า แต่ละพรรคการเมืองจะใช้เวลาเท่าไร อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดได้มอบหมายให้นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และประธานวิปฝ่ายค้าน เป็นผู้ดูแล

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์