"วิษณุ"เผย "กม.ลูกเลือกตั้ง" 2ฉบับ เข้าสภา กลางก.พ.นี้ ย้ำ กรอบ180 วัน

"วิษณุ"เผย "กม.ลูกเลือกตั้ง" 2ฉบับ เข้าสภา กลางก.พ.นี้ ย้ำ กรอบ180 วัน

"วิษณุ" เผย กม.ลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับ ไม่ต้องเข้า "ครม." โยน "กกต." รับฟังความเห็น นี้ ก่อนส่ง สภา พิจารณากลางก.พ.นี้ พร้อมเปิดประชุมสมัยวิสามัญ วาระ2-3 ย้ำ กรอบ 180 วัน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมครม. ในวันนี้ และไม่จำเป็นต้องนำเข้าครม. แล้ว เพราะหลังจากที่กฤษฎีกา ได้ตรวจสอบแล้วเสร็จ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนด ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

นายวิษณุ กล่าวว่า จากนั้นเมื่อครบกำหนดกกต. จะส่งให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยไม่ต้องเข้าที่ประชุมครม. อีก โดยคาดว่าร่างกฎหมายจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งน่าจะพร้อมกับกับร่างของ ส.ส. ที่นายกรัฐมนตรีจะเซ็นรับรอง

 

นายวิษณุ กล่าวว่า กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับอาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ไม่กี่วัน เพราะสภากำลังปิดสมัยประชุมแล้ว ซึ่งในระหว่างนั้นก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการ และหากเสร็จระหว่างปิดสมัยประชุม รัฐบาลพร้อมที่จะขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญในวาระที่ 2 และ 3  เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาอะไร เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาไว้ 180 วัน หรือ 6 เดือน 

 

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า รัฐบาลไม่ได้ยื้อ กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ เพื่อต่ออายุรัฐบาล เพราะการที่จะเปิดสภาสมัยวิสามัญให้แสดงให้เห็นว่า ไม่ได้ยื้อ แต่ถ้าสภาขอมาแล้วเราไม่เปิด นี่ถึงเรียกว่ายื้อ ส่วนที่ส.ส.หลายคนต้องกักตัว จากสถานการณ์ โควิด-19 จะเสี่ยงต่อ การพิจารณากฎหมายสำคัญหรือไม่ นายวิษณุ ระบุให้เป็นเรื่องของสภา 

นายวิษณุ กล่าวว่า กรณีที่นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส. นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 21 ส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรค เรียกร้องพรรคพลังประชารัฐ ทบทวนมติดังกล่าวเนื่องจากอ้างว่าไม่ทราบเรื่อง และไม่ได้อยู่ในกระบวนการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าส.ส.พะเยา ว่า ตนไม่ทราบเรื่อง ในระหว่างที่พรรคยังไม่ส่งมติไปยังกกต.ก็สามารถจัดประชุมเพื่อทบทวนเรื่องดังกล่าวได้