21 ม.ค. “เพื่อไทย” ยื่นญัตติซักฟอกไม่ลงมติ พุ่งเป้าตี “โควิด-ของแพง”

21 ม.ค. “เพื่อไทย” ยื่นญัตติซักฟอกไม่ลงมติ พุ่งเป้าตี “โควิด-ของแพง”

“พรรคเพื่อไทย” แบไต๋เตรียมยื่นซักฟอกแบบไม่ลงมติ 21 ม.ค. พุ่งเป้าตี “โควิด-ของแพง” เย้ยเสถียรภาพรัฐบาลง่อนแง่น พรรคร่วมฯอยู่แค่รักษาผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2565 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบหน้าในการยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน เตรียมยื่นญัตติอภิปรายทั่วไป วันที่ 21 ม.ค. 2565 โดยจะนัดประชุมเพื่อกำหนดประเด็นที่จะนำไปสู่การอภิปรายในวันที่ 19 ม.ค. 2565 ประเด็นที่จะอภิปรายนั้น ต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อน แต่เบื้องต้นจะเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขทั้งวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น เรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง ราคาสินค้าแพง โรคระบาด วิกฤตความศรัทธาและความน่าเชื่อถือของรัฐบาล

"ขณะนี้เสถียรภาพของรัฐบาลง่อนแง่นมาโดยตลอด เพราะเป็นรัฐบาลที่อ้างตัวเป็นเสียงข้างมาก แต่แท้จริงแล้วเป็นเสียงข้างน้อย เนื่องจากเป็นเสียงข้างมากได้เพราะเกิดจากการรวมตัวกันเฉพาะกิจ และขณะนี้ฝากฝั่งรัฐบาลมีเสียงเหลือเพียง 266 เสียงเสถียรภาพจึงง่อนแง่นตั้งแต่แรกเริ่มมา ส่วนเสียงข้างมากที่แท้จริงในสภาฯเริ่มไม่มี เมื่อนับองค์ประชุมเมื่อไหร่ล่มทุกครั้ง รวมถึงการเลือกตั้งซ่อมเริ่มมีข้อเท็จจริงออกมาว่าอยู่ด้วยกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ แต่ดูข้อเท็จจริงจริง ๆ แล้วมองว่า มันไปด้วยกันไม่ได้ และเป็นสัญญาณที่อาจจะทำให้รัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้" นพ.ชลน่าน กล่าว