เปิดรับสมัคร “เลขาฯ กกต.” ใหม่ วันแรกเงียบเหงา สเปคเทพ “เป็นกลางการเมือง”

เปิดรับสมัคร “เลขาฯ กกต.” ใหม่ วันแรกเงียบเหงา สเปคเทพ “เป็นกลางการเมือง”

เปิดแล้ว! รับสมัคร “เลขาฯ กกต.” คนใหม่แทน “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” วันแรกยังเงียบเหงา ตั้งสเปคเทพ “เป็นกลางทางการเมือง-ซื่อสัตย์สุจริต-ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. เป็นวันแรก แทน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา อดีตเลขาธิการ กกต.ที่ลาออกไป โดยจะมีการเปิดรับสมัครจนถึงวันที่  28 ม.ค.2565 ที่สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 

โดยในวันแรกของการเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต. ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณชั้น 2 ของสำนักงานไว้เพื่อรับสมัคร แต่นับตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลาประมาณ 15.00 น.ยังไม่มีผู้สนใจเดินทางมาสมัครแต่อย่างใด

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่าย   สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบรับรองแพทย์ หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง เอกสารผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหารงาน เอกสารแสดงวิสัยทัศน์การปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กกต. ซึ่งสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กกต. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเวบไซต์ www.ect.go.th 

อย่างไรก็ดี สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเลขาธิการ กกต. จะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีอายุไม่เกิน 65 ปีในขณะดำรงตำแหน่ง ส่วนลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร จะต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ไม่ถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุก หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์