ประเดิมปีใหม่! กกต.ชง “ศาล รธน.” ยุบ “ไทรักธรรม” 2 ปมผิด พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ

ประเดิมปีใหม่! กกต.ชง “ศาล รธน.” ยุบ “ไทรักธรรม” 2 ปมผิด พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ

ประเดิมปี 65 กกต.ยื่น “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยยุบพรรค “ไทรักธรรม” เหตุจูงใจด้วยทรัพย์สินให้คนสมัครเป็นสมาชิก-ปั้นสาขาพรรค ขอเบิกเงินกองทุนฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งเจ้าหน้าที่ไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งยุบพรรคไทรักธรรม ในความผิดตามมาตรา 92 (3) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณีให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจบุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

กรณีดังกล่าว กกต. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าพรรคไทรักธรรมมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา แต่เมื่อตรวจสอบแล้วกลับพบว่าเป็นการจูงใจด้วยทรัพย์สินเพื่อให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค โดยก่อนหน้านี้ กกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับพรรคไทรักธรรม และผู้บริหารพรรคไปแล้ว

กกต. ยังพบว่า ในการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองปี 2564 ที่มาตรา 83 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองฯ กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวนเงินเพื่อจัดสรรหาให้กับพรรคการเมือง โดย (4) ให้ใช้จำนวนสาขาพรรคการเมืองมาเป็นเกณฑ์ด้วยนั้น ปรากฏว่าหลังพรรคไทรักธรรมได้แจ้งข้อมูลจำนวนสาขาพรรคของปี 2563 ต่อ กกต. ว่ามีสาขาพรรคกว่า 100 แห่ง ถือว่ามากกว่าทุกพรรคการเมือง 

แต่ภายหลังจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองมีมติอนุมัติวงเงินสนับสนุนไปแล้ว พบว่าพรรคไทรักธรรมได้มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสาขาพรรคจำนวน 79 สาขามายัง กกต. ทั้งที่เจตนารมณ์ของการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่กฎหมายกำหนดต้องการให้พรรคการเมืองนำเงินที่ได้ไปบำรุงสาขาพรรค การที่พรรคมาขอยกเลิกสาขาหลังได้รับอนุมัติวงเงินอุดหนุนแล้วจะถือว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์