เช็คเลย! กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.” 120 หน่วย 38 จว.ผู้มาใช้สิทธิไม่ตรง

เช็คเลย! กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.” 120 หน่วย 38 จว.ผู้มาใช้สิทธิไม่ตรง

เช็คเลยที่ไหนบ้าง! กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.” 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง เหตุผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงบัตรเลือกตั้งลงคะแนน

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายก อบต. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นั้น 

กกต. ได้สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง

ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร มหาสารคาม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี ระยอง ลพบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี อ่างทอง นนทบุรี นครปฐม อุทัยธานี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล กาฬสินธุ์ ขอนแก่นนครพนม หนองคาย สกลนคร เลย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง สุโขทัย และอุตรดิตถ์ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค.2565 สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.co.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ

เช็คเลย! กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.” 120 หน่วย 38 จว.ผู้มาใช้สิทธิไม่ตรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรา 105 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ คือกรณีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

เช็คเลย! กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.” 120 หน่วย 38 จว.ผู้มาใช้สิทธิไม่ตรง

เช็คเลย! กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.” 120 หน่วย 38 จว.ผู้มาใช้สิทธิไม่ตรง

เช็คเลย! กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.” 120 หน่วย 38 จว.ผู้มาใช้สิทธิไม่ตรง

เช็คเลย! กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.” 120 หน่วย 38 จว.ผู้มาใช้สิทธิไม่ตรง