ทรัพย์สิน 12 ล้าน “สรวิศ ธานีโต” นั่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ 3 ปีก่อนดราม่า “หมูแพง”

ทรัพย์สิน 12 ล้าน “สรวิศ ธานีโต” นั่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ 3 ปีก่อนดราม่า “หมูแพง”

โชว์ทรัพย์สิน 12 ล้าน! “สรวิศ ธานีโต” นั่งเก้าอี้ “อธิบดีกรมปศุสัตว์” ครบ 3 ปี ที่ดิน 3 แปลง น.ส.3 ก ทั้งหมดอยู่ จ.นครศรีฯ ห้องแถว 10 ห้อง ก่อนกรณีดราม่าสนั่นสังคม “หมูแพง”

กำลังเป็นประเด็นร้อนแรง กรณีภาคีคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทำหนังสือแจ้งกรมปศุสัตว์ ถึงข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกร (หมู) โดยหน่วยงานของสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย พบเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Afican Swine Fever: ASF) ในซากสุกรที่ส่งชันสูตรโรค และได้รายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศุสัตว์ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และขอให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว ซึ่งเป็นต้นเหตุให้ราคา “หมูแพง” อยู่ในปัจจุบันนั้น

อย่างไรก็ดี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่า ยังไม่เคยเห็นหนังสือดังกล่าวขึ้นมารายงานให้ทราบ แต่จะเร่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

เงื่อนปมเหล่านี้ถูกนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ไต่สวนข้อเท็จจริงกับ รมว.เกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) รมว.พาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) รวมถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ ฐานปล่อยให้เกิดกรณี “หมูแพง” ดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะการปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหมู (ASF) เข้าข่ายละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

เรื่องราวเหล่านี้คงต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

มาดูในมุมทรัพย์สินของ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็น “อธิบดีกรมปศุสัตว์” กันบ้าง

นายสรวิศ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. กรณีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ครบ 3 ปี แจ้งสถานะว่า โสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 12,276,635 บาท เป็นเงินฝาก 2 แสนบาท ที่ดิน 3 แปลง (โฉนด น.ส.3 ก ทั้งหมดใน จ.นครศรีธรรมราช) 1.4 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11 รายการ 8.5 ล้านบาท (เป็นห้องแถว 10 แห่ง บ้านพักตึก 2 ชั้น 1 หลัง) ยานพาหนะ 2,176,635 บาท มีหนี้สิน 5,782,995 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 163,312 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 5,619,682 บาท

แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,110,956 บาท เป็นเงินเดือน 921,600 บาท เงินประจำตำแหน่ง 174,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน 174,000 บาท ค่าตอบเต็มขั้น 24,091 บาท เงินค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 381,600 บาท เงินปันผล 181,266 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 254,400 บาท มีรายจ่ายรวม 1,500,652 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 3.6 แสบาท ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 288,000 บาท ค่าผ่อนรถ 3.6 แสนบาท ค่าเบี้ยประกัน 216,652 บาท ค่าอุปการะมารดา 2.4 แสนบาท เงินบริจาค 36,000 บาท

ทรัพย์สิน 12 ล้าน “สรวิศ ธานีโต” นั่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ 3 ปีก่อนดราม่า “หมูแพง”

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2553-2557 นายสัตวแพทย์สรวิศแจ้งดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปี 2557-2560 เป็นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปี 2560-2561 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปี 2561 ขึ้นเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์