ทรัพย์สิน 87 ล้าน! “อรรชกา” อดีต รมต.ยุค “คสช.” นั่ง กก.กำกับกิจการพลังงาน 3 ปี

ทรัพย์สิน 87 ล้าน! “อรรชกา” อดีต รมต.ยุค “คสช.” นั่ง กก.กำกับกิจการพลังงาน 3 ปี

ยลโฉมทรัพย์สิน 87 ล้าน! “อรรชกา สีบุญเรือง” อดีต รมต. 2 ตำแหน่งยุค “คสช.” นั่งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ครบ 3 ปี ปล่อยกู้บริษัทเก่า 39.3 ล้าน เคยเจอ “เรืองไกร” ร้อง ป.ป.ช. อาจทำเรื่องเท็จ เหตุไม่มีในข้อมูลงบการเงินบริษัท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นางอรรชกา สีบุญเรือง อดีต รมว.อุตสาหกรรม และอดีต รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อกระทรวงขณะนั้น) รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 (สมัย คสช.) กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นางอรรชกา ระบุสถานะว่า หย่า มีบุตร 1 ราย พักอาศัยและทำงานอยู่ที่ Oxfordshired, Untied Kingdom โดยนางอรรชกา แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 87,085,921 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,519,897 บาท เงินลงทุน 7,287,890 บาท เงินให้กู้ยืม 25,767,003 บาท ที่ดิน 41,198,900 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 3,312,229 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 5,277,884 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 5,013,922 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 263,926 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 9,419,582 บาท เป็นเงินเดือน 7,630,082 บาท เบี้ยประชุม 1,789,500 บาท รายจ่ายรวม 2,485,460 บาท เป็นค่าสาธารณูปโภค 6 แสนบาท ค่าจ้างแม่บ้าน, คนขับรถ 3.5 แสนบาท ค่าเบี้ยประกัน 148,460 บาท ค่าอุปโภคบริโภค 2.5 แสนบาท ค่าบริจาค 3 แสนบาท ค่าซ่อมแซมบ้านและคอนโดฯ 787,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 5 หมื่นบาท แจ้งเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร ตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปีภาษีที่ผ่านมา 9,419,582 บาท

ทรัพย์สิน 87 ล้าน! “อรรชกา” อดีต รมต.ยุค “คสช.” นั่ง กก.กำกับกิจการพลังงาน 3 ปี

ทรัพย์สิน 87 ล้าน! “อรรชกา” อดีต รมต.ยุค “คสช.” นั่ง กก.กำกับกิจการพลังงาน 3 ปี

ในส่วนของเงินให้กู้ยืมนั้น นางอรรชกา ระบุว่า มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เคล็ฟ พรอสเพอริตี้ จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท รุ่งเรืองมหาเศรษฐี จำกัด) เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2556 ยอดทั้งหมด 39,333,333 บาท ปัจจุบันเหลือยอดหนี้ 21,836,003 บาท โดยกรณีดังกล่าวเคยถูกนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมัยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการไต่สวน เนื่องจากพบว่าในข้อมูลงบการเงินของบริษัท รุ่งเรืองมหาเศรษฐี จำกัด มิได้ระบุการกู้ยืมเงินจากนางอรรชกาแต่อย่างใด ปัจจุบันกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการไต่สวนของ ป.ป.ช.

ทั้งนี้ในเอกสารการกู้ยืมเงินดังกล่าวของบริษัท รุ่งเรืองมหาเศรษฐี จำกัด ที่นางอรรชกาเคยแจ้งต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม เมื่อปี 2558 ระบุว่า บริษัทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ 951 ม.7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ กู้ยืมตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2556 มูลค่า 39,333,333 บาท โดยใช้เอกสารชุดเดียวกับกรณีเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2556

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า นางอรรชกา เคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2546 โดยมีชื่อว่านางอรรชกา บริมเบิล (นามสกุลอดีตสามี) ต่อมาช่วงปลายปี 2552 ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และในปี 2554 เป็นต้นมาไม่ปรากฏชื่อนางอรรชกามาถือหุ้นอีก

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 พบว่าบริษัทแห่งนี้ยังดำเนินกิจการอยู่ ทุนปัจจุบัน 110 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 951 หมู่ที่ 7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด โรงแรม ภัตตาคาร มีนางฉฏา สีบุญเรือง เป็นกรรมการรายเดียว

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 6,460,387 บาท รายจ่ายรวม 9,564,636 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 6,162,692 บาท ขาดทุนสุทธิ 9,266,942 บาท

ปัจจุบันนางอรรชกา แจ้งว่า ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการอิสระบริษัท เซ็ฯทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการมูลนิธิอุตสาหกรรมพัฒนา