244 ล.ทรัพย์สิน “วิณะโรจน์” เลขาฯ ส.ป.ก. “ภริยา” เศรษฐินีที่ดิน-งาช้าง 6 กิ่ง

244 ล.ทรัพย์สิน “วิณะโรจน์” เลขาฯ ส.ป.ก. “ภริยา” เศรษฐินีที่ดิน-งาช้าง 6 กิ่ง

เจาะกรุสมบัติ 244 ล้าน “วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข” นั่งเลขาฯ ส.ป.ก. ครบ 3 ปี “ภริยา” เป็นเศรษฐินีที่ดิน 8 แปลง 116 ล้าน ถือครองงาช้าง 6 กิ่ง ได้มาปี 58 มิได้ระบุมูลค่า พระเครื่อง-เครื่องราง 280 ชิ้น 74.9 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

นายวิณะโรจน์ แจ้งมีทรัพย์สิน 31,029,543 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 14,066,649 บาท
 • เงินลงทุน 876,573 บาท ที่ดิน 4,144,320 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 11,942,000 บาท
 • ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,982,200 บาท
 • เงินเดือน 912,600 บาท
 • เงินประจำตำแหน่งและอื่น ๆ 729,600 บาท
 • เงินปันผลสหกรณ์และดอกเบี้ยเงินฝาก 4 แสนบาท
 • เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ 7 แสนบาท
 • มีรายจ่ายรวม 2.1 ล้านบาท

ส่วนนางภัทรศศิร์ ทรัพย์ส่งสุข คู่สมรส มีทรัพย์สิน 213,431,987 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 12,036,287 บาท
 • ที่ดิน 116,085,000 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4.5 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ 1,550,000 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 79,260,700 บาท
 • ไม่มีหนี้สิน มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 870,400 บาท
 • เงินเดือน 828,480 บาท
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 42,000 บาท
 • มีรายจ่ายรวม 4 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 244,461,531 บาท ไม่มีหนี้สิน

244 ล.ทรัพย์สิน “วิณะโรจน์” เลขาฯ ส.ป.ก. “ภริยา” เศรษฐินีที่ดิน-งาช้าง 6 กิ่ง

ทรัพย์สินที่น่าสนใจนางภัทรศศิร์ คู่สมรส ถือครองที่ดินรวม 8 แปลง รวมมูลค่า 116,085,000 บาท โดยทั้งหมดได้มาจากมรดก ระหว่างปี 2543-2560 โดยที่ดินมีมูลค่าสูง เช่น โฉนดเลขที่ 46266 สามเสนใน ดุสิต กทม. เนื้อที่ 2 งาน 55 ตรว. ได้มา 11 ต.ค. 2543 มูลค่า 43,364,422 บาท โฉนดเลขที่ 299944 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 3-2-39 ไร่ ได้มา 3 ต.ค. 2556 มูลค่า 21,315,000 บาท เป็นต้น

นางภัทรศศิร์ แจ้งถือครองงาช้างสมบูรณ์โคนกลาง จำนวน 6 กิ่ง ได้มาเมื่อปี 2558 มิได้ระบุมูลค่า ชุดเครื่องประดับ เป็นเข็มกลัด 4 ชิ้น จี้ 5 ชิ้น ได้มาเมื่อปี 2542 และแหวน เป็นทรัพย์มรดก จำนวน 46 วง ได้มาระหว่างปี 2530-2542 มิได้ระบุมูลค่าเช่นกัน นอกจากนี้ยังแจ้งถือครอง พระเครื่องและเครื่องราง จำนวน 280 ชิ้น ได้มาระหว่างปี 2535-2557 มูลค่ารวม 74,983,500 บาท 

ขณะที่นายวิณะโรจน์ มีปืน ระบุว่าเป็นทรัพย์มรดกของนายวิฑูรย์ ทรัพย์ส่งสุข บิดา จำนวน 2 กระบอก ได้มาเมื่อ 9 ส.ค. 2539 มูลค่ารวม 30,000 บาท รวมถึงพระเครื่องพร้อมสร้อยทองคำ 3 บาท 1 ชุด ได้มาระหว่างปี 2542-2554 มูลค่ารวม 11,210,00 บาท เป็นต้น

244 ล.ทรัพย์สิน “วิณะโรจน์” เลขาฯ ส.ป.ก. “ภริยา” เศรษฐินีที่ดิน-งาช้าง 6 กิ่ง

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2558-2560 นายวิณะโรจน์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560-2561 เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ก่อนจะขึ้นเป็นเลขาธิการ ส.ป.ก. เมื่อปี 2561 เป็นต้นมา ขณะที่นางภัทรศศิร์ คู่สมรส ปัจจุบันเป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญพิเศษ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์