สมบัติ 50 ล้าน! “ก้องศักด ยอดมณี” หลาน “จอมพลถนอม” นั่งผู้ว่าฯ กกท. 3 ปี

สมบัติ 50 ล้าน! “ก้องศักด ยอดมณี” หลาน “จอมพลถนอม” นั่งผู้ว่าฯ กกท. 3 ปี

ยลโฉมสมบัติ 50 ล้าน! “ก้องศักด ยอดมณี” ศักดิ์เป็นหลาน “จอมพลถนอม” นั่งเก้าอี้ “ผู้ว่าฯ กกท.” ครบ 3 ปี ที่ดิน 2 แปลง 20 ล้าน บ้านพัก 15 ล้าน นาฬิกา 2 เรือน 8 แสน เงินเดือนต่อปี 2.3 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายก้องศักด ยอดมณี (ชื่อเดิมก้องศักดิ์) กรณีดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครบ 3 ปี

นายก้องศักด แจ้งสถานะว่าหย่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 50,276,157 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 104,588 บาท เงินลงทุน 570,677 บาท ที่ดิน 2 แปลงในเขตจตุจักร กทม. 20 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ 27,000,891 บาท (บ้านพัก 1 หลัง ได้มาปี 57 มูลค่า 15 ล้านบาท, ห้องชุด (กรรมสิทธิ์ร่วม) 1 ห้อง 2.6 ล้านบาทเศษ, ห้องชุด 1 ห้อง 9.3 ล้านบาทเศษ) สิทธิและสัมปทาน 1.5 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นเป็นนาฬิกา 2 เรือน รวม 8 แสนบาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 9,074,276 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,012,028 บาท เป็นเงินเดือน 2,354,400 บาท เงินโบนัส 820,028 บาท เบี้ยประชุม 456,000 บาท ค่าตอบแทนการใช้รถประจำตำแหน่ง 381,600 บาท รายจ่ายรวม 1.2 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเบี้ยประกัน มีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร ในข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 3,630,428 บาท

สมบัติ 50 ล้าน! “ก้องศักด ยอดมณี” หลาน “จอมพลถนอม” นั่งผู้ว่าฯ กกท. 3 ปี

สำหรับนายก้องศักด เป็นบุตรของ ร.ท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี และคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี โดยคุณหญิงทรงสุดา คือบุตรของ จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และอดีตนายกรัฐมนตรี นายก้องศักด จึงมีศักดิ์เป็นหลานของจอมพลถนอม 

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2558-2561 นายก้องศักด เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สุพงศา จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้มีคุณหญิง ทรงสุดา ยอดมณี ร่วมเป็นกรรมการ อย่างไรก็ดีแม้เจ้าตัวไม่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว แต่นายก้องศักด ถือครองหุ้นในบริษัท สุพงศา จำกัด จำนวน 1,299 หุ้น มูลค่า 129,900 บาท และหุ้นบริษัท สุหฤท จำกัด 44,000 หุ้น มูลค่า 4.4 แสนบาท (ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้แจ้งเสร็จชำระบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561)