“ก้าวไกล” ชง 2 ร่าง “กฎหมายลูก” เลิกอำนาจ “ศาล รธน.” สั่งยุบพรรคการเมือง

“พรรคก้าวไกล” ยื่นร่าง “กฎหมายลูก” 2 ฉบับ หวังจัดการเลือกตั้งให้เป็นธรรม สร้างสถาบันการเมืองเข้มแข็ง ยกเลิกอำนาจ “ศาล รธน.” สั่งยุบพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 ที่รัฐสภา นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ส.ส. ของพรรค ยื่นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร

โดยนายพิธา กล่าวว่า เป้าหมายของร่างทั้ง 2 ฉบับนี้ เพื่อต้องการให้จัดการเลือกตั้งที่เป็นธรรม มีการรับผิดรับชอบของหน่วยงานองค์กรอิสระที่ยัดการเลือกตั้ง ทำให้สถาบันการเมืองเข้มแข็งจัดตั้งได้ง่าย ไม่ให้กฎหมายหรือระบบราชการเป็นตัวกันไม่ให้มีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้น และการดำรงอยู่ของพรคการเมืองให้เป็นหผจามเจตนารมณ์ไม่ให้อำนาจนอกเหนือจากการเลือกตั้งมายุบได้ง่าย

นายพิธา กล่าวอีกว่า ประเด็นที่ทางพรรคก้าวไกล สนใจเเละยื่นร่างกฎหมายลูกในฉบับเเรก คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง  สิ่งที่เราสนใจคือการระดมทุนของพรรคการเมืองในระบบการเมืองไทย ตนคิดว่ากองทุนพัฒนาการเมืองเป็นแหล่งเงินสำคัญที่สามารถทำให้พรรคการเมืองไทยสามารถยืมได้ การเข้าถึงแหล่งทุนในระบบออนไลน์ก็เป็นทางเลือกที่ดี และในประเด็นต่อมา ในเรื่องการดำรงอยู่ของพรรคการเมือง เราคิดว่า การที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในระบบนิเวศน์ของการเมืองไทย รวมถึงในประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวกับสิทธิทางการเมือง ในการยกเลิกโทษการเพิกถอนเลือกตั้งในบทกำหนดโทษ เนื่องจากว่าการลงโทษทางอาญามีอยู่เเล้ว และเห็นว่าสิทธิในการเลือกตั้งเป็นสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี

นายพิธา กล่าวด้วยว่า ส่วนของร่างกฎหมายลูกฉบับที่ 2 คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. นั้น เรื่องในการรับผิดรับชอบขององค์กรอิสระ ในการจัดการเลือกตั้งอย่างสุจริต เป็นธรรม ให้ประชาชนเข้าถึงได้โปร่งใสเป็นธรรม อาทิ การแก้ไขให้บัตรเลือกตั้งที่มาจากนอกราชอาณาจักรที่จัดส่งหลังจากนับคะเเนนไปเเล้วไม่ถือเป็นบัตรเสีย กรณีนี้เคยเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งเมื้อปี 2562 ที่ผ่านมา บัตรเลือกตั้งจากนิวซีเเลนด์มาไม่ถึง เลยถือเป็นบัตรเสียทั้งหมด ทำให้สิทธิของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศหายไป และทำให้ผลของการเลือกตั้งไม่ตอบต่อเจตนารมณ์ของคนในประเทศเเละทั่วโลก ประเด็นต่อมาคือ การจัดการเลือกตั้งต้องรายงานอย่างต่อเนื่องผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เเละประเด็นสุดท้ายในเรื่องการคำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งพรรคก้าวไกลเราเสนอในระบบ MMM แบบปี 2540 เเต่ก่อนหน้านี้เราได้เสนอเเบบ MMP ของเยอรมัน เพื่อให้มีความหลากหลายต่อระบบพรรคการเมือง เเต่ในเมื่อกฎกติกาออกมาเช่นนี้เราพร้อมยอมรับ ก้าวข้ามเรื่องเหล่านั้นเเละพร้อมยอมรับในระบบนี้ตามรัฐธรรมนูญกำหนด