สตูล-ชนเผ่า “มานิ” ลงเขาใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต.2564

สตูล-ชนเผ่า “มานิ” ลงเขาใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต.2564

สตูล-กลุ่มชนเผ่ามานิ 20 คนลงจากเทือกเขาบรรทัดใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ฝากถึงว่าที่นายกฯ อบต. ดูแลให้ความรู้เรื่องจักสาน และการเกษตรของชนเผ่า

การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านวังนาใน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยใช้พื้นที่หอประชุมหมู่บ้านเป็นหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวเริ่มมีความคึกคักเมื่อกลุ่มชนเผ่ามานิกว่า 20 คนถือบัตรประชาชนมายืนรอเพื่อใช้สิทธิ์ของตัวเองตั้งแต่เช้าตรู่

นางสาวณัฐนันท์ โอมเพียร ครูจิตอาสาที่ดูแลชนเผ่ามานิ กล่าวว่า กลุ่มพี่น้องชนเผ่ามานิเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่เช้าเดินทางออกจากที่พักในบริเวณเทือกเขาบรรทัด เพื่อลงมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

พี่น้องชนเผ่ามานิกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มของผู้เฒ่าไข่ มีสมาชิกทั้งหมดในชนเผ่า 86 คน สมาชิกที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 32 คน แต่เนื่องจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้พี่น้องชาวมานิบางส่วนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานขึ้นไปอยู่บนเทือกเขาลึกเข้าไปในป่า จึงไม่สามารถลงมาใช้สิทธิ์ทันเวลา และยังมีผู้ที่แก่ชราไม่สามารถเดินทางได้ ทำให้วันนี้มีกลุ่มพี่น้องมันนิที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ถึง 20 คน
 
ครูจิตอาสา ยังบอกอีกว่า ก่อนจากนี้ตนเองได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิของประชาชนที่จะต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และการให้ความรู้ในข้อมูลของวิธีและขั้นตอนของการเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งว่าต้องทำอย่างไร โดยทุกคนให้ความสนใจและเข้าใจเป็นอย่างดี

ชนเผ่ามานิจากเทือกเขาบรรทัด จ.สตูล

ด้านนายรักละงู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำประชุมชนเผ่ามานิ กล่าวว่า นับเป็นการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งที่ 4 แล้ว หลังจากที่ได้รับบัตรประชาชนยืนยันสัญชาติเป็นคนไทยเป็นที่เรียบร้อย

อยากฝากถึงผู้ที่ชนะการเลือกตั้งเป็นนายกฯ ในครั้งนี้ ให้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของชนเผ่ามันนิด้วย เช่น งานการจักสาน หรือเรื่องการเกษตร เพื่อให้พี่น้องมันนิได้มีความรู้เพื่อมีอาชีพสร้างรายได้ต่อไป และยังฝากถึงพี่น้องชนเผ่ามานิทุกพื้นที่ให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงคนทุกคน เพราะมันนิทุกคนก็เป็นคนไทย.

หมายเหตุ มานิ เป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีถิ่นกำเนิดในแถบเทือกนครศรีธรรมราชด้านใต้หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าเทือกเขาบรรทัด ที่ใช้เป็นสันปันเขตปกครองจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา และเทือกเขาสันกาลาคีรีที่
ใช้เป็นสันปันเขตแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

ชนเผ่าพื้นเมืองมานิ เป็นกลุ่มคนดั้งเดิมตามประวัติศาสตร์นับพันปี ที่ปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มคนยุคเริ่มแรกก่อนการลงหลักปักฐานสร้างบ้านเมืองถาวร และเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงรักษาองค์ความรู้ของการใช้ชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติในผืนป่าภาคใต้ของประเทศไทย 
    (ข้อมูลจากโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย)