"นิกร" เผย "ชทพ." เตรียมชู "แก้รธน.-ตั้ง ส.ส.ร." สู้ศึกเลือกตั้ง

"นิกร" เผย "ชทพ." เตรียมชู "แก้รธน.-ตั้ง ส.ส.ร." สู้ศึกเลือกตั้ง

คณะยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา นัดประชุม วางนโยบายสู้เลือกตั้ง "นิกร" แย้มมีประเด็น แก้รัฐธรรมนูญ-ตั้ง ส.ส.ร. แบบ บรรหารโมเดล

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะผู้ดูแลทำนโยบายด้านการเมืองของพรรค เปิดเผยว่า วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาจะนัดหารือเพื่อวางกรอบการจัดทำนโยบายเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้า ก่อนนำเข้าที่ประชุมใหญ่ของพรรค วันที่ 20 พฤศจิกายน เบื้องต้นตนเตรียมเสนอให้บรรจุนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นหนึ่งในนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึง โดยยึดแนวทางที่เคยทำไว้ในสมัยของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคชาติไทย ผ่านการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนและลดความขัดแย้งในสังคม ทั้งนี้จะไม่เสนอการแก้ไขในรายละเอียดเพราะเป็นหน้าที่ของ ส.ส.ร. จะพิจารณา
 

นายนิกร กล่าวด้วยว่า ในหลักการเบื้องต้นการทำร่างแล้วธรรมนูญต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและแก้ไขได้ง่ายเพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยี นอกจากนั้นต้องยึดตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ทำประชามติก่อนมีการแก้ไขทั้งฉบับ

 

นายนิกร ยังกล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคชาติไทยพัฒนา ในวันที่ 20 พฤศจิกายนว่า มีวาระพิจารณาที่สำคัญคือการตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการระดมความเห็นเพื่อทำนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง.