ปชป.รีเทิร์น! ลูกพรรคชู “มสธ.โพล” อวย “จุรินทร์” นั่งนายกฯ-สู้เลือกตั้งใหญ่

ปชป.รีเทิร์น! ลูกพรรคชู “มสธ.โพล” อวย “จุรินทร์” นั่งนายกฯ-สู้เลือกตั้งใหญ่

“อลงกรณ์” ชี้ “ปชป.” มีสิทธิ์รีเทิร์น ผลจากการทุ่มเททำงานอย่าหนัก ยก “มสธ.โพล” ชู “จุรินทร์” นั่ง “นายกฯ” ต่อ เปิดตัวคนลง “ผู้ว่าฯ กทม.” เร็ว ๆ นี้ 18 ธ.ค. ประกาศยุทธศาสตร์ลุยสนามเลือกตั้งใหญ่ ด้าน “ชัยชนะ” ขอบคุณคน กทม.กลับมามีความเชื่อมั่นต่อพรรค

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทำผลสำรวจ (มสธ.โพล) เกี่ยวกับคน กทม. ส่วนใหญ่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ว่า ขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในครั้งนี้ มองว่า “มสธ.โพล” ไม่ใช่เป็นเพียงการสำรวจความนิยมเหมือนโพลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ แต่เป็นการสำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะหัวหน้าพรรค และพรรคประชาธิปัตย์ว่า เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นรัฐบาลในวันข้างหน้า ทั้งนี้ พิจารณาจากการตั้งคำถามสำรวจความเห็นประชาชนในหัวข้อต่างๆ โดยพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสกลับมาเป็นพรรคในใจประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยผลงานจากการมุ่งมั่นทุ่มเททำงานหนักของทุกคนในพรรคในยุคอุดมการณ์ ทันสมัย ทำได้ไวทำได้จริงซึ่งทำงานเป็นทีมแบบอเวนเจอร์และการมีจุดยืนที่มั่นคงในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผลโพลเสมือนกำลังใจ เราจะทำงานหนักแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนต่อไป และเตรียมประกาศยุทธศาสตร์ประชาธิปัตย์เพื่อประชาชน ในการประชุมใหญ่พรรควันที่ 18 ธ.ค. ที่จะถึงนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ส่วนการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อไหร่นั้นคงอีกไม่นาน หัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค กำลังพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสม ขอให้อดใจรอ เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า เหมาะกับยุค กทม. เมตะเวิร์ส (METAVERSE) แน่นอน” นายอลงกรณ์ กล่าว

ปชป.รีเทิร์น! ลูกพรรคชู “มสธ.โพล” อวย “จุรินทร์” นั่งนายกฯ-สู้เลือกตั้งใหญ่

วันเดียวกัน นายชัยชนะ เดชเดโช  ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลสำรวจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ที่ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 12,350 คน โดยระบุว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และพรรคประชาธิปัตย์ มีคุณลักษณะโดดเด่นในการเป็นพรรคการเมืองที่เหมาะสมให้เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ว่า ต้องขอขอบคุณประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ผ่านทางโพลล์ของ มสธ. ว่า นายจุรินทร์ และพรรคประชาธิปัตย์ มีความนิยมและเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ จากผลสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพรรคฯ ในการทำงานเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ มาตลอดระยะเวลายาวนาน ถึงแม้ว่า ผลการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทางพรรคจะไม่ได้ ส.ส. เขตในกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งหัวหน้าพรรค ผู้บริหารพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีต ส.ส. รวมทั้ง สมาชิกพรรคในกรุงเทพฯ ต่างก็ทำงานและลงพื้นที่อย่างหนัก เพื่อแก้ไขปัญหาและสะท้อนความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า ดังนั้น จากผลสำรวจดังกล่าว โดยภาพรวม นายจุรินทร์ จะได้รับคะแนนนำหน้าแคนดิเดตรายอื่นๆ ในด้านต่างๆ เช่น  ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นํา ด้านความสามารถในการกอบกู้และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ด้านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารประเทศ มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์มาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีบางด้านที่นายจุรินทร์ และพรรคประชาธิปัตย์ จะต้องแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า หากเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรัฐบาลแล้ว จะสามารถดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศได้เป็นอย่างดี และปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติให้อยู่คู่กับประชาชนและประเทศไทยไปตลอดด้วย 

“จากผลการสำรวจของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ กว่า 12,000 ตัวอย่าง ที่แสดงความเชื่อมั่นต่อนายจุรินทร์ และพรรคประชาธิปัตย์ ว่าจะสามารถทำหน้าที่นายกฯ และรัฐบาลได้ หากจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้น ถือได้ว่า  คนกรุงเทพฯ ได้แสดงออกถึงความเชื่อมั่นต่อพรรคฯ ให้กลับมาเป็นที่นิยมของประชาชนได้อีกครั้ง ทั้งนี้ หลังจากที่ทางพรรคฯ ได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งมีเลือดเนื้อเชื้อไขและเป็นคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่ประชาชนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี รวมทั้งกระแสของ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ ก็ถูกพูดถึงมากในขณะนี้ว่า เป็นผู้ที่มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถพัฒนากรุงเทพมหานครได้ เพราะฉะนั้น ผมและทางพรรคฯ จะนำผลสำรวจที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ เดินหน้าลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อชี้ให้ประชาชนทั้งประเทศ เห็นพ้องต้องกันกับคนกรุงเทพฯ ว่า นายจุรินทร์ และ พรรคประชาธิปัตย์  คือผู้ที่เหมาะสมและเพรียบพร้อมด้วยคุณลักษณะของการเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ดีในการเลือกตั้งครั้งต่อไป” นายชัยชนะ กล่าว