โชว์เงินไหลเข้า-ออกบัญชี“เมียปรีชา” ปมที่ยังไม่เคลียร์-ป.ป.ช.ไม่สอบต่อ?

โชว์เงินไหลเข้า-ออกบัญชี“เมียปรีชา” ปมที่ยังไม่เคลียร์-ป.ป.ช.ไม่สอบต่อ?

ข้อเท็จจริงในบัญชีเงินฝากข้างต้น จะเห็นได้ว่า ระหว่าง 25 มี.ค.-20 ส.ค. 2557 มียอดเงินโอนเข้า-ถอนออกในบัญชีเงินฝากทั้ง 5 บัญชีของ นางผ่องพรรณ หลายสิบล้านบาท แต่ ป.ป.ช. กลับไม่ดำเนินการไต่สวน “สืบสาวราวลึก” ว่า เงินไหลเวียนดังกล่าวมาจากไหน?

“...เรื่องดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดคำถามต่อการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช.ในการไม่ชี้มูลความผิดในหลายกรณี ตั้งแต่นาฬิกายืมเพื่อนไม่ผิด ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หรือแม้แต่กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไม่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวเปิดเผยไม่ได้…”

คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จาก น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ที่ออกมาตั้งคำถามถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 เสียง (น.ส.สุภา ปิยะจิตติ คือกรรมการ ป.ป.ช. เสียงข้างน้อย) ตีตกยกคำร้องกล่าวหา พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรณีมิได้แจ้งถือครองบ้านใน จ.พิษณุโลก รวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภริยา

อ่านข่าว : “โฆษกเพื่อไทย”ซัดป.ป.ช.อิสระแต่ชื่อ-หลังตีตกปมทรัพย์สิน"พล.อ.ปรีชา"ย้อนคดี“พล.อ.ปรีชา”รอดซุกทรัพย์สิน 2 ครั้ง หลักฐานไม่พอ-ป.ป.ช.สอบไม่ลึก?

ประเด็นที่น่าสนใจ กรุงเทพธุรกิจเคยรายงาน “เงื่อนปม” สำคัญไปแล้วว่า พล.อ.ปรีชา เคยถูก ป.ป.ช. ไต่สวนกรณีกล่าวหาจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ 1.เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 2.กรณีดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

โดยทั้ง 2 ครั้ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติตีตกข้อกล่าวหาทั้งหมด

แต่เงื่อนปมสำคัญที่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจาก ป.ป.ช. คือ มีเงินไหลเวียนในบัญชีเงินฝากของ นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภริยา พล.อ.ปรีชา กรณีเข้ารับตำแหน่ง สนช. เมื่อปี 2557 หลายสิบล้านบาท ที่ ป.ป.ช. ไม่ได้ดำเนินการไต่สวนต่อ โดยอ้างว่า เพราะไม่มีผู้ใดร้องเรียนเข้ามา?

กรุงเทพธุรกิจนำบัญชีเงินฝากของนางผ่องพรรณ ที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. กรณี พล.อ.ปรีชา เข้ารับตำแหน่ง สนช. เมื่อปี 2557 มานำเสนอ ดังนี้ (เผยแพร่ครั้งแรกที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2558)

*หมายเหตุ พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีผลบังคับใช้ขณะ พล.อ.ปรีชา แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ยังสามารถเปิดเผยเลขบัญชีเงินฝากได้อยู่

นางผ่องพรรณ แจ้งบัญชีเงินฝากกับ ป.ป.ช. รวม 5 บัญชี รวมวงเงิน 46,995,296 บาท ได้แก่ 

1.สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 เลขที่ 02-02663 จำนวนเงิน 26,363,709 บาท

2.สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 เลขที่ 02-03258 จำนวนเงิน 1,942,800 บาท

3.สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 เลขที่ 02-06883 จำนวนเงิน 9,158,487 บาท

4.สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 เลขที่ 02-06972 จำนวนเงิน 3 ล้านบาท

5.สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 เลขที่ 02-07014 จำนวนเงิน 6,530,300 บาท

โดยมียอดเงินไหลเวียนในบัญชีเงินฝาก แบ่งได้ ดังนี้

วันที่ 25 มี.ค. 2557

บัญชีเลขที่ 02-02663 มีเงินเข้า 2 ล้านบาท
บัญชีเลขที่ 02-03258 มีเงินเข้า 2 ล้านบาท
บัญชีเลขที่ 02-06883 มีเงินเข้า 2 ล้านบาท

วันที่ 1 เม.ย. 2557

บัญชีเลขที่ 02-02663 มีเงินเข้า 226,653 บาท
บัญชีเลขที่ 02-03258 มีเงินเข้า 84,099 บาท
บัญชีเลขที่ 02-06883 มีเงินเข้า 14,050 บาท
บัญชีเลขที่ 02-06972 มีเงินเข้า 3 ล้านบาท (เข้าเพียงครั้งเดียว)

วันที่ 7 พ.ค. 2557

บัญชีเลขที่ 02-07014 มีเงินเข้า 5 ล้านบาท

วันที่ 8 พ.ค. 2557

บัญชีเลขที่ 02-03258 มีเงินเข้า 2 ล้านบาท

วันที่ 2 มิ.ย. 2557

บัญชีเลขที่ 02-03258 มีเงินเข้า 2 ล้านบาท

วันที่ 8 มิ.ย. 2557

บัญชีเลขที่ 02-03258 มีเงินออก 8.5 ล้านบาท

วันที่ 24 มิ.ย. 2557

บัญชีเลขที่ 02-02663 มีเงินเข้า 2 แสนบาท
บัญชีเลขที่ 02-06883 มีเงินเข้า 5 แสนบาท
บัญชีเลขที่ 02-07014 มีเงินเข้า 4 ล้านบาท

วันที่ 1 ก.ค. 2557

บัญชีเลขที่ 02-02663 มีเงินเข้า 247,804 บาท
บัญชีเลขที่ 02-03258 มีเงินเข้า 88,722 บาท
บัญชีเลขที่ 02-06883 มีเงินเข้า 44,437 บาท
บัญชีเลขที่ 02-07014 มีเงินเข้า 30,300 บาท

วันที่ 16 ก.ค. 2557

บัญชีเลขที่ 02-03258 มีเงินเข้า 4 ล้านบาท

วันที่ 17 ก.ค. 2557

บัญชีเลขที่ 02-06883 มีเงินออก 1,028,000 บาท
บัญชีเลขที่ 02-07014 มีเงินออก 5 แสนบาท

วันที่ 4 ส.ค. 2557

บัญชีเลขที่ 02-02663 มีเงินเข้า 2 ล้านบาท
บัญชีเลขที่ 02-06883 มีเงินออก 2 แสนบาท

วันที่ 20 ส.ค. 2557

บัญชีเลขที่ 02-02663 มีเงินเข้า 6.2 ล้านบาท
บัญชีเลขที่ 02-03258 มีเงินออก 8 ล้านบาท
บัญชีเลขที่ 02-07014 มีเงินออก 2 ล้านบาท

โชว์เงินไหลเข้า-ออกบัญชี“เมียปรีชา” ปมที่ยังไม่เคลียร์-ป.ป.ช.ไม่สอบต่อ?

โชว์เงินไหลเข้า-ออกบัญชี“เมียปรีชา” ปมที่ยังไม่เคลียร์-ป.ป.ช.ไม่สอบต่อ?

โชว์เงินไหลเข้า-ออกบัญชี“เมียปรีชา” ปมที่ยังไม่เคลียร์-ป.ป.ช.ไม่สอบต่อ?

โชว์เงินไหลเข้า-ออกบัญชี“เมียปรีชา” ปมที่ยังไม่เคลียร์-ป.ป.ช.ไม่สอบต่อ?

โชว์เงินไหลเข้า-ออกบัญชี“เมียปรีชา” ปมที่ยังไม่เคลียร์-ป.ป.ช.ไม่สอบต่อ?

โชว์เงินไหลเข้า-ออกบัญชี“เมียปรีชา” ปมที่ยังไม่เคลียร์-ป.ป.ช.ไม่สอบต่อ?

หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงในบัญชีเงินฝากข้างต้น จะเห็นได้ว่า ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-20 ส.ค. 2557 มียอดเงินหมุนเวียน โอนเข้า-ถอนออกในบัญชีเงินฝากทั้ง 5 บัญชีของ นางผ่องพรรณ หลายสิบล้านบาท

แต่ ป.ป.ช. กลับไม่ดำเนินการไต่สวน “สืบสาวราวลึก” ว่า เงินไหลเวียนดังกล่าวมาจากไหน? เพราะเมื่อปี 2557 พล.อ.ปรีชา แจ้งสถานะนางผ่องพรรณว่า ไม่มีรายได้ และไม่ได้ทำธุรกิจแห่งใด

ขณะที่ในการไต่สวน พล.อ.ปรีชา กรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง 2 ครั้งของ ป.ป.ช. มีการไต่สวนประเด็นบัญชีเงินฝากของนางผ่องพรรณทั้ง 2 ครั้งเช่นกัน แต่กลับไม่พบความไม่ชอบมาพากลในเรื่องนี้?

เป็น “เงื่อนปมสำคัญ” ที่ยังไม่เคลียร์ และ ป.ป.ช. จำเป็นต้องออกมาชี้แจงแก่สาธารณชนให้ครบถ้วนกระบวนความต่อไป!