กกต.จับสลาก"ผู้ตรวจการเลือกตั้ง" 405 คนลุยงานเลือก อบต.ทั่วประเทศ

กกต.จับสลาก"ผู้ตรวจการเลือกตั้ง" 405 คนลุยงานเลือก อบต.ทั่วประเทศ

กกต.จับสลาก "ผู้ตรวจการเลือกตั้ง" 405 คน ลุยงานเลือก อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ เลขาฯ กกต.ฝาก ขออย่ามีการซื้อเสียง เพื่อให้ประเทศเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  เป็นประธานจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด  สำหรับสำหรับปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกการบริหารส่วนตำบลจำนวน 5,300 แห่ง   โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ถึง  1 ธ.ค. 2564  รวม 405 คน ในพื้นที่ 76 จังหวัด   โดยมี  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ร่วมสังเกตการณ์การจับสลากในครั้งนี้ด้วย 

สำหรับการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะแต่งตั้งจังหวัดละไม่น้อยกว่า 5 คน  แต่ไม่เกิน 8 คน  โดยใช้เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนผู้ตรวจการเลือกตั้ง คือ  

1.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไม่เกิน5 เขต จะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 5 คน 

2.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 6 - 8 เขตเลือกตั้ง   มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 6 คน

3.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 9 -11 เขตจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 7  คน และ

4.จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ 12 เขตขึ้นไปจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 8 คน ทั้งนี้ในแต่ละจังหวัด  จะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น จังหวัดละ 2 คน และแต่งตั้งจากผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาจากจังหวัดอื่นให้ครบตามที่กำหนด 

โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับวันนี้ ทาง กกต.ได้เริ่มจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง 76 จังหวัดเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง อบต.ที่จะเกิดขึ้น โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งจะทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้ง   ตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองและลงพื้นที่หาข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง    

เลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ในเรื่องการซื้อเสียง  ตนอยากฝากว่า  อย่าไปทำเลย  เพราะจุดเปลี่ยนของประเทศถ้าไม่มีการซื้อเสียงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่าง