หลายประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้ว ไทยเดินช้ากว่านี้ไม่ได้

หลายประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้ว ไทยเดินช้ากว่านี้ไม่ได้

ระยะต่อไปหลังสถานการณ์โควิด-19 คลาย ในภูมิภาคจะมีการแย่งชิงการลงทุนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น ขณะนี้ อินโดฯ เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย เริ่มใช้มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจกันแล้ว ดังนั้น ไทยจะเดินช้ากว่าเพื่อนไม่ได้

การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อลดต่ำกว่าวันละ 20,000 คน มาเป็นเวลา 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.2564 ซึ่งทำให้มีความพยายามที่จะเปิดเมืองท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยเปิดในบางจังหวัด เช่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี โดยเดิมที่ในเดือน ต.ค.2564 จะมีการเปิดเมืองท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ แต่ดูเหมือนเหตุผลสำคัญที่ยังทำให้ไม่ได้ข้อสรุป คือ จำนวนการฉีดวัคซีนที่ยังไม่เพียงพอ

ขณะนี้ หลายประเทศในภูมิภาคต่างเร่งสร้างความพร้อม ทั้งเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ จึงทำให้ประเทศไทยเดินช้ากว่านี้ไม่ได้ เพราะต้องไม่ลืมว่าสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ คือ การเร่งฟื้นฟูประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจขนานใหญ่ นั่นหมายความว่าทุกประเทศจะพยายามเร่งรัดการหารายได้เข้าประเทศให้มากที่สุด ซึ่งจะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับแต่ละประเทศ และหมายความว่าประเทศที่พร้อมก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องนี้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นชัดเจนหลังจากนี้ คือ การแย่งชิงการลงทุนและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้มาฟื้นฟูประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (เอฟดีไอ) ของโลกที่ชะลอตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการท่องเที่ยวที่หดตัวอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบกับประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวสูงอย่างประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ชะงักงันจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เคยสูงถึง 40 ล้านคน เหลือไม่ถึง 1 ล้านคน ในปี 2564

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว มีประเด็นอะไรที่ทำให้ประเทศไทยเชื่อมั่นได้ว่าจะแย่งชิงการลงทุนและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ โดยในด้านการลงทุนมีความพยายามที่เพิ่มมาตรการดึงกลุ่มคนเป้าหมายที่มีศักยภาพในการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น กลุ่มเศรษฐี กลุ่มผู้เกษียณอายุ ซึ่งเริ่มมีเสียงคัดค้านเมื่อมีการพูดเรื่องการอนุญาตให้ถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ โดยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีแนวทางอย่างไร เพราะดูเหมือนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2564 ไม่มีการอธิบายเรื่องนี้

ในขณะที่การท่องเที่ยวมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ที่ระบบสาธารณสุขที่ต้องรับมือสถานการณ์โควิด-19 ให้อยู่ในระดับที่มั่นใจว่าควบคุมได้ โดยเมื่อการฉีดวัคซีนเป็นตัวแปรที่ทำให้การเปิดเมืองท่องเที่ยวล่าสุดยังทำไม่ได้แบบมีความมั่นใจ ซึ่งเป็นโจทย์ที่รัฐบาลรู้มานานแล้วและปล่อยให้การจัดหาวัคซีนในช่วงที่ผ่านมามีความล่าช้า รวมทั้งมีผลต่อการคลายล็อกดาวน์ใน 29 จังหวัด ที่อยู่ในระดับจำกัด ซึ่งทั้งหมดที่จะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย และจะทำให้ไม่ทันหลายประเทศที่เริ่มฟื้นฟูแล้ว