'ประกันสังคมมาตรา 33' เฮ! ก.แรงงาน จ่อเยียวยา 4,000 บาท ชงเข้าครม.สัปดาห์หน้า

'ประกันสังคมมาตรา 33' เฮ! ก.แรงงาน จ่อเยียวยา 4,000 บาท ชงเข้าครม.สัปดาห์หน้า

"สุชาติ" รมว.แรงงาน เผย เคาะช่วยผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 33" ประมาณ 11 ล้านคน จ่ายเยียวยา 4 พันบาท 1 เดือน เร่งถกคลังสรุปตัวเลข-งบ ชงเข้าครม.สัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประกันตน ในระบบ ประกันสังคมมาตรา 33 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ได้รับเงินเยียวยา 3,500 หรือ 4,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

โดย สศช.จะนำรายละเอียดข้อมูลกลับไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อสรุปตัวเลขและงบประมาณ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุป หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เบื้องต้นมีจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ประมาณ 11 ล้านคน

ทั้งนี้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 ครม.ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงที่ได้กำหนดอัตราเงินสบทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการเป็นปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 รายละเอียดดังนี้ 

1.ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 33 เดิมร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ให้ เหลือร้อยละ 0.5 ของค่าข้างผู้ประกันตน (สูงสุดไม่เกิน 75 บาท) 

ในส่วนนี้สำหรับฝั่งนายจ้างจะส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ขณะที่ส่วนของรัฐบาลยังคงส่งเงินสมทบในอัตราเดิมร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน 

2.ผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรการ 39 จะลดอยู่ในอัตราที่ 38 บาทต่อเดือน ทำให้นายจ้าง 486,000 กว่าราย รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,614,000 ราย และผู้ประกันตนในมาตรา 39 อีก 1,832,000 ราย จะได้รับความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 คิดว่าอยู่ที่ 23,119 ล้านบาท ทั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตราอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่การสมทบจะน้อยลงไปเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก)