เทียบชัด 'ประกันสังคม' มาตรา 33 VS มาตรา 39 จ่ายเงินสมทบเท่าไรบ้าง?

เทียบชัด 'ประกันสังคม' มาตรา 33 VS มาตรา 39 จ่ายเงินสมทบเท่าไรบ้าง?

เปรียบเทียบชัด "ประกันสังคม" มาตรา 33 VS มาตรา 39 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ที่มติ ครม.ปรับลดการจัดเก็บ จะต้องจ่ายเงินสมทบเท่าไรบ้าง?

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 ..2564 ถึงประเด็นกองทุนประกันสังคมว่า วันนี้ (26 ม.ค.2564) มติ ครม.ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงที่ได้กำหนดอัตราเงินสบทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญ เป็นการเป็นปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

1.ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 33 เดิมร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ให้ เหลือร้อยละ 0.5 ของค่าข้างผู้ประกันตน 

(ทั้งนี้หาคำนวณจากการส่งเงินสมทบสูงสุด 3% หรือ 450 บาทนั้น เมื่อลดอัตราเงินสมทบลงเหลือ 0.5% จะทำให้จำนวนเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 75 บาท)

ในส่วนนี้สำหรับฝั่งนายจ้างจะส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ขณะที่ส่วนของรัฐบาลยังคงส่งเงินสมทบในอัตราเดิมร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน 

2.ผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรการ 39 จะลดอยู่ในอัตราที่ 38 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้มาตรการดังดล่าว ทำให้นายจ้าง 486,000 กว่าราย รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,614,000 ราย และผู้ประกันตนในมาตรา 39 อีก 1,832,000 ราย จะได้รับความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 คิดว่าอยู่ที่ 23,119 ล้านบาท ทั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตราอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่การสมทบจะน้อยลงไปเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :