'รองปธ.ศุภชัย' หนุนประชุมลับ อภิปรายซักฟอกรัฐบาล

'รองปธ.ศุภชัย' หนุนประชุมลับ อภิปรายซักฟอกรัฐบาล

"ศุภชัย" รองปธ.สภา หนุนประชุมลับ อภิปรายซักฟอกรัฐบาล ชี้ประเด็นละเอียดอ่อน-คุมอภิปรายยาก

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง กล่าวต่อกรณีที่รัฐบาลอาจเสนอให้การประชุมสภาฯ นัดพิเศษ เพื่ออภิปรายในญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 เพื่อให้รัฐบาลชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ ว่า ตนเห็นด้วยที่จะให้มีการประชุมลับ เพราะตามญัตติที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านเสนอมานั้นอาจมีบางประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน อีกทั้งการพิจารณารวมถึงการอภิปรายของส.ส.อาจมีบางประเด็นที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตามการอภิปรายทั่วไปดังกล่าวจะมีมติให้เป็นการประชุมลับ หรือไม่นั้น ในหลักการต้องให้คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และ วิป ฝ่ายค้าน หารือร่วมกัน ส่วนในขั้นตอนของสภาฯ หากจะให้เป็นการประชุมลับนั้นต้องขอมติจากที่ประชุมสภาฯ

นายศุภชัย กล่าวว่าตนสนับสนุนให้รัฐบาล ตอบตกลงว่าจะให้สภาฯ เปิดประชุมวาระดังกล่าวได้เมื่อใด และควรก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง วันที่ 18 กันยายนนี้ ส่วนจะเป็นวันใดนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาล เพื่อให้กรณีที่เกิดขึ้นและถูกตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายต่างๆ ยุติ ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าหากไม่ทันสมัยประชุม อาจขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ นั้น ตนมองว่าสมัยวิสามัญนั้น เป็นประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563