สภาฯของบเพิ่มทะลุ1.2หมื่นล้าน ค่าอาหารส.ส.เพิ่มรายละ300

สภาฯของบเพิ่มทะลุ1.2หมื่นล้าน ค่าอาหารส.ส.เพิ่มรายละ300

“เลขาสภาฯ“ ไม่ลดงบแต่ขอเพิ่ม เป็น 1.2 หมื่นล้าน ระบุใช้เพื่องานตกแต่งรัฐสภาใหม่-เพิ่มค่าอาหารรับรองส.ส.จาก 250 บาท เป็น 300 บาทต่อหัว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกเอกสารข่าวชี้แจงต่อกรณีการทบทวนคำเสนอของบประมาณส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ประจำปี 2563 ตามที่สำนักงบประมาณส่งเรื่องให้ทบทวน


โดยเอกสารดังกล่าวระบุว่า ได้พิจารณาปรับวงเงินเสนอของบประมาณลง จากเดิมที่เสนอขอ ไป 10,313 ล้านบาท ไปเป็น จำนน 12,241 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้น 1,927 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณส่วนของสำนักงาน 1.2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 1.ส่วนแผนงานบุคลากรภาครัฐ เช่น เงินเดือน ส.ส., ข้าราชการการเมือง, ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2,961 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้ทบทวนหรือแก้ไข,


2.แผนงานพื้นฐาน อาทิ เบี้ยประชุม, ค่าเช่าที่พัก และยานพาหนะ, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7,863 ล้านบาท ซึ่งได้ทบทวนและปรับเพิ่มจากเดิม 1,793 ล้านบาท จากเดิมที่เสนอขอ 6,069 ล้านบาท


ทั้งนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ด้านสาธารณูปโภค, สาธารณูปการและงานระบบประกอบอาคารและภายนอกอาคาร เพิ่มเติม เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, ระบบรักษาความปลอดภัย, อุปกรณ์ตรวจจับโลหะ, งานผ้าม่าน, ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์
3. แผนยุทธศาสตร์ เช่น ค่ารับรองประธานสภาฯ เบี้ยประชุมกรรมาธิการ, ค่าอาหาร, ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาดูงานของกมธ.จากเดิมที่ตั้งของบประมาณ 996 ล้านบาท ได้ทบทวนโดยให้เพิ่มงบประมาณส่วนดังกล่าว เพิ่มจำนวน 185 ล้านบาท รวมเป็นคำของบฯ ใหม่ 1,182 ล้านบาท เหตุผลคือ ต้องปรับค่าอาหารและเครื่องดื่มให้ ส.ส.จากเดิมทีคิดรายหัว ที่ 200 บาท เป็น 350 ล้านบาท และเพิ่มส่วนค่าเดินทางของกมธ. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศ กมธ. จำนวน 30 คณะ และ 4.แผนบูรณาการ เช่นโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่ของส.ส. ซึ่งเสนอขอทั้งสิ้น 5.4 ล้านบาท ได้ตัดออกทั้งหมด


ขณะที่งบประมาณส่วนกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา จำนว 234 ล้านบาท ซึ่งส่วนของงบกองทุนฯ ได้ปรับลดลง 46 ล้านบาท จากเดิมที่เสนอขอ 280 ล้านบาท ทั้งนี้ท้ายเอกสารข่าวของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ยืนยันว่าการพิจารณาเสนอของบประมาณ ปี 2563 เป็นไปอย่างรอบคอบ.